آناهیتا

2018-03-06 آناهیتا

آناهیتا
آناهیتا الهه آب، باران، برکت، فراوانی، آبهای جاری، رویش،زایندگی، یکی از الهه های آریاییها در زمان باستان بوده است که به اراده و تدبیرش باران فرو می آمد، رودها به جریان می آمدند، گیاهان میروییدند و حیوانات و انسانها زاد و ولد میکردند. که بر طبق شواهدومدارک تاریخی تنها به این محدوده جغرافیایی محدود نمانده است.
آناهیتا، آناهید یا ناهید از ایزدبانوان کهن آریاییهاست که از لحاظ ویژگیهایش بسیار به الهه ایشتار شبیه است. این ایزدبانو یکی از محبوبترین ایزدان آریاییها و آیین زرتشتی بوده است. نام کامل این فرشته اردوی سوره آناهیتا است که گفته میشود به معنای رود بی آلایش پاک است و آناهیتا از ترکیب حرف نفی ا+ آهیته به معنی چرک و پلید می آید.آناهیتا یعنی نیالوده وپاک وبی آلایش.
گفته میشود که مادها اولین مردمانی بودند که این ایزدبانو را گرامی داشته اند. در باورهای ایران باستان، ناهید را ستاره آبهای روان دانسته اند و از همین رو نیایشگاههای ناهید نیز در کنار چشمه ساران ساخته شده است. همچنین برای آناهید شخصیتی مؤنث قائل گشته اند که در نتیجه آبهای چشمه ها و قنوات را متعلق به او و او را حامی و پشتیبان آنها میدانستند. اینکه در اندیشه های کهن ایرانی مظهر چشمه ها جایگاه آناهید دنسته میشد و مردان را اجازه نزدیک شدن بدان نبود، از همین باور سرچشمه میگیرد.
او اصل خلاقیت زنانه را به تصویر میکشد. آناهیتا بال دارد و شیرهایی قدرتمند که او را همراهی میکنند و اغلب مزین شده به تاجی از ستارگان به تصویر کشیده شده است، ناهید تاج زرین هشت پره صد ستاره ای بر سر، لباس زرین بر تن و گردن بند زرین بر گردن دارد.
او الهه جنگ است.آناهیتا به معنای آنکه آلوده نگشته است. حیوانات مقدس اوشیر، مار، کبوتر و طاووس هستند. در بسیاری جاها معابد مختص به این الهه وجود دارد
سنگ نوشته اردشیر هخامنشی در همدان به آناهیتا اشاره میکند ( اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، شاه در این سرزمین، پسر داریوش شاه گوید: داریوش پسر اردشیرشاه، اردشیر پسر خشایار شاه، خشایار شا پسر داریوش شاه هخامنشی، این کاخ را به خواست اهورامزدا، آناهیتا و میترا بنا کردم. اهورامزدا، آناهیتا و میترا مرا از هر بدی بپایند و اینرا که بنا کرده ام خراب نکنند و از آسیب نگاه دارند) که احتمال دارد اولین سند مکتوب در این زمینه باشد.اردشیر هخامنشی مجسمه های آناهیتا را در شوش، بابل، اکباتان، سارد، بلخ و همدان نصب کرده بود. و همچنین در کنگاور، کازرون، رفسنجان و شوش مجلل ترین پرستشگاههای این ایزدبانو دیده شده است.
گفته میشودکه ورودی شهرستان پلدختر در دوران باستان به اسم پل آناهیتا بوده است و آناهیتا هم نامی زنانه است، بعدها این نام به پلدختر تغییر نام یافته است.
این گفته ها نشان از جایگاه والای زن در نزد آریاییها و تأثیر این آیینها تا روزگار ما دارد. ردپای عبادت این ایزدبانو تا بحال نیز از بین نرفته و برای مثال میتوان به مراسم عروس باران که در کردستان هنوز هم انجام میگیرد اشاره کرد.

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش