داستان شاه ماران، خیانت به زن و دزدیدن دانشش

2018-03-28 ایزدبانو

شاه ماران نام یک شخصیت اسطوره ای و در واقع میتوان گفت که ایزدبانویی است که تا کنون نیز تأثیرش در زندگی مردم کرد قابل مشاهده است. کوردها درک از مفهوم شاه‌ماران را با آویزان‌کردن تصویری از او در خانه‌هایشان بیان می‌دارند. در باورداشت کوردهای علوی و ایزدی, مار سیاه مقدس بوده و محتملاً این تقدیس نیز ارتباطی با شاه‌ماران دارد. زیرا شاه‌ماران دور از واقعیت نظام تمدن و انسان آلوده‌شده به آن, زندگی می‌کند. توسط مردی که فرزانگی و اسرارش را با او در میان گذاشته, به او خیانت شده و به قتل می‌رسد. درباره شاه ماران و اینکه مربوط به کدام دوره تاریخی است، اطلاعات زیادی وجود ندارد و دانسته هایمان بسیار اندک هستند. همه ما کم و بیش داستان شاه ماران را میدانیم ولی به منظور درک بهتر موضوع به صورت خلاصه در زیر می آوریم:


روزی مردی به نام جاماسپ ( که البته این نام خود جای تحقیقات فراوانی دارد) همراه با دوستانش به جمع آوری عسل میرود و بعد دوستانش به طمع سهم بیشتراو را در چاهی تنها میگذارند. جاماسپ راهی مخفی میبیند و از آنجا به سرزمین شاه ماران میرسد. شاه ماران موجودی است که بدنش مار و سرش زن است. چهره ای بسیار زیبا و باشکوه و همچنین بسیار دانا و آگاه به همه علوم و اسرار. شخصیتیی خردمند, نیکوخواه, شاه موجودات ماوراءالطبیعه بوده و کاراکتری پیرناشدنی دارد. باور بر این است در صورتی که بمیرد, روح او در دخترش تجلی می‌یابد. در خیلی از حکایات کوردی, صفات مهربانی, فرزانگی, شفاگر و پاسدار هم‌سنگی طبیعت در او برجسته‌تر است.
وقتی داستان جاماسپ را میشنود دلش به حالش میسوزد و او را نمیکشد.جاماسپ هر روزچیزهای زیادی از شاه ماران می آموزد، شاه ماران داستان خلقت انسان را برای او تعریف مینماید و او را از دانش خویش بهره مند میسازد. اما بعد ازمدتی جاماسپ دلش برای زندگی در میان آدمها تنگ شده و میخواهد به نزد انسانهای دیگر برگردد.شاه ماران که آگاه به همه علوم است میگوید تو اگر بروی جای من را نزد انسانها آشکار خواهی کرد، نمینوانم بگذارم بروی. جاماسپ به او قول میدهد که هیچگاه این راز را آشکار نخواهد کرد. شاه ماران قبول میکند و به او میگوید هیچگاه نزد دیگران در آب نرو .
جاماسپ قبول میکند و به سرزمین خود برمیگردد و سالها این راز را در دلش نهان مینماید. تا اینکه روزی پادشاه بیمار گشته و طبیب تنها راه علاجش را گوشت شاه ماران میداند.
گشتن به دنبال شاه ماران شروع گشته و طبیب میگوید کسانی که از نزدیک با شاه ماران دیدار داشته اند بدنشان قتی آب به آن بخورد به مانند پوست مار میگردد. دستور میدهند که مأموران پادشاه به همه خانه های مردم بروند و این شخص را بیابند. که در این میان راز چندین ساله جاماسپ آشکار گشته و او را دستگیر و شکنجه میکنند. جاماسپ که ابتدا مقاومت میکند دیگر تاب تحمل شکجه را نمی آورد و اعتراف میکند. سربازان به جای شاه ماران هجوم برده و همه مارها را میکشند و شاه ماران را دستگیر مینمایند.
شاه ماران وقتی میبیند که جاماسپ به قولش وفا نکرده و به او خیانت کرده است، میگوید میدانستم تو نمیتوانی به قولت وفا کنی.
شاه ماران به عنوان آخرین خواسته اش میخواهد که گوشتش را در دو دیگ بپزند، گوشت را پادشاه بخورد، آب دیگ اول را طبیب و آب دیگ دوم را به جاماسپ بدهند. پادشاه گوشت را خورده و شفا مییابد، پزشک آب دیگ اول را خورده و در جا میمیرد و در آخر هم با خوردن آب دیگ دوم همه دانش شاه ماران به جاماسپ انتفال مییابد.


این خلاصه ای از داستان شاه ماران بود، حال با هم و با دیدگاهی ژنولوژیک این داستان را تحلیل کنیم.
در حقیقت شخصیت شاه ماران نشان دهنده دانش و آگاهی اکتسابی زن بویژه درزمان نئولتیک است که تلاش کرده برای اینکه از گزند اقتدار دور بماند در میان زنان محافظت گردد. و اینکه چه ارتباطی در میان زن و مار وجود دارد خود جای بحث بسیار دارد و فقط به این نکته بسنده میکنیم که مار و زن هر دو ارتباط ویژه ای با خاک دارند و اسرار خاک را در دل خود نگه میدارند.
نکته دیگری که در این داستان جای بسی تأمل دارد، این است که ذهنیت مرد اقتدارگر بر این باور بوده که تنها با نابودی فرهنگ زن و امحاء فیزیکی زن میتواند به بودن خویش ادامه دهد و تلاش مینماید با سیاه نمایی و تخریب همه نمادهای زنانه بویژه از راه اسطوره به اهداف خویش برسد.
اما نکته جالب توجه در این داستان انتقال دانش و آگاهی زن به شیوه ای اختیاری از طرف زن به مردی است که به قول خود وفا نکرد و به شاه ماران خیانت کرد . در حقیقت تنها این نکته کافی است تا درک کنیم که تاریخ زن چگونه در یک داستان متولوژیک وارونه گشته و ما را به تأمل می اندازد که این تنها یکی از هزاران نمونه ای است که حقیقت زن را وارونه کرده و بر طبق خواست مرد اقتدارگر نوشته است.
میدانیم که تاریخ نوشته شده ای برای زنان وجود ندارد، چون تاریخ را مردان و آن هم مردانی که در اقتدار جای گرفته اند، نوشته اند؛ بنابراین زنان نباید به آنچه مردان اقتدارگرنوشته اند اعتماد کرده و سعی کنند آنچه را به آنان تحت نام تاریخ میخورانند با دیدگاهی زنانه تفسیر کرده تا بتوانند گوشه ای از تاریخ گم گشته زن را دوباره بازیابند. احتمالا افسانه شاه ماران مربوط به اواخر دوران نوسنگی باشد ودرواقع شکست زن به شیوه ای متولوژیک است. شاه ماران نماد زن آفریننده دوره نوسنگی است که چگونه دانشش به شیوه ای بسیار فریبکارانه از او گرفته میشود و به مرد انتقال مییابد. البته این موضوع در مدت زمان طولانی مشروعیت یافته و بویژه سیاه نمایی های که درباره مار و زن میگردند این ادعا را بیشتر اثبات مینمایند.

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش