فرار یا قرار..؟

2018-08-18 آزادی

فرار یا قرار..؟
ماریا آوند
آزادی در معنای وسیع کلمه تعریفی بسیار گسترده دارد ونمی توان به آسانی از آن گذار نمود. برای رسیدن به آزادی‌های دست نیافتنی صدها یا هزاران کیلومتر راهی را در پیش می گیریم که به اوج رهایی برسیم. از چشمداشت، امید وآرزوهای دوران بچگی اتوپیایی را برای خود ساختیم. چیدمان ودکوراسیون داخلی را بر عهده می گیریم وساخت رونمای بنا را به شخص کلیشه‌ای می سپاریم که سالیان مدیدی است شهر اتوپیایی را به حصار کشیده است. برای رهایی ازاین حصار خویش را با فرازو نشیب هایی روبرو می سازیم که با ما سازگار نیست وماهیت را به دست فراموشی می سپارد. فرار از حصار وبه درون تله افتادن… اگر نگاهی به عقب بیندازیم شخصیت کلیشه‌ای را می بینیم که هر بار به میزبانی مهمان می رود. در اینجاست که تلنگری افکارم را می شکافد ومن را با تلاطم امواج سوالات تنها می گذارد. چرا برای آزادی باید فرسنگها دور شد؟ به سرزمینی گام نهم که مرا بیگانه می خواند، زبانم را نمی شناسد، فرهنگم را غریبه می پندارد…این سرزمین مرا به کدامین آزادی خواهد رساند؟ هدف من رسیدن به آزادی بود یا فرار از حصار کلیشه ای؟ برای پاسخ باید با خود روراست بوده وبا چشمانی بینا وگوشی شنوا به دنیای پیرامون بنگریم. سالانه عده‌ی زیادی از مردم، بخصوص زنان برای رهایی از محدودیتها وقیدوبندهای سنتی،عرفی وشرعی به کشورهای بیگانه متوسل می شوند. برای انسان در این جهان همیشه دو راه بوده ، یا باید ازقوانین طبیعی تبعیت نموده یا به دام جهانیان مبهم وتاریک افتاد!
مفهوم آزادی چیست؟ اتوپیای هر انسانی آزادی ورهایی است. برای این امر فرد متعلق به جامعه خویش است و جامعه از آن فرد فرد انسانهاست. بی تفاوتی انسان نسبت به آینده‌ی جامعه واوضاع نابسامان آن به معنای فاصله گرفتن از وجدان وذهنیت بیدار می باشد. تباهی زن با بی تفاوتی نسبت به جامعه وخلق صورت می گیرد؛ هرگاه از هستی، علم، سیاست، هنرو پیشرفت حرفی گفته می شود محور آن انسان می باشد.
در میان تمامی این پدیده ها ومفاهیم نوعی دوقطبی بودن وجود دارد که هرکدام به سهم خویش وبا نیروی جاذبه ا ش، زن را به سوی خود می کشاند،لذا هرگونه تصمیم ،درست ونادرست جهت یکی ازآن دوقطب را تعیین می نماید.هم نیروی فریب، هم نیروی هدایت گر که هر دو نیرو در وجود خود زن می باشد، به همین خاطر دنیایی در وجود زن نهفته است که به وسیله آن به خواسته‌های درونی خویش پاسخ می دهد که باید در هرشرایطی از زندگی قرار را بر فرار ترجیح دهیم. فرار به کشورهای بیگانه معضلات وعدیده مشکلاتی را به همراه دارد که به مرور زمان حقیقت به دست فراموشی سپرده می شود. حقیقتی که اصل را به بهای ناچیزی بفروشد نمی تواند ادعای رهایی داشته باشد. آزادی که سبب شود ازخویشتن دور بمانی تلطیف برده داری است ؛ شیوه ای که تمامی کشورهای سرمایه داری غربی وآسیایی در راستای مدیریت وحکمرانی قدرت دولت به کار می بندند.
این بحران قدرت هزار ساله‌ی مردسالاری که به حاکمی کلیشه‌ای مبدل شده را باید چگونه تعریف وتعبیر نماییم؟ شخص آزاد همیشه در حال جستجواست وهیچ وقت از مطالبات خویش دست بر نخواهد کشید واین خصلتی است که درتمامی زنان به وفور دیده می شود .سالیان سال است که در همین راستا قدمهای بزرگ وشجاعانه‌ای در برابر ذهنیت مردان اقتدارطلب نهاده اند وعرصه‌ی جامعه را خالی نگداشته اند.
برای دست یابی به آزادی باید ماندگار شد وجنگید. جنگ برای موجودیت وهویت حبس شده در چنگال شاهان عریان زمانه.موجودیتی که به وسیله‌ی رنگ اقتدارازاصیل بودن خویش دورمانده‌ وآزادی را در برنامه و تصویرهای گمراهی که برای زنان می سازند می بیند و اغفال گردیده است، که بدین شیوه به جای اصالت تاریخی وجایگاه ومنزلت خویش، تبدیل به ابزارحکومت مرد سالاری میشود!
مشاهده وادراک رویدادها ازجمله مسائلی است که زنان بایستی بصورت آگاهانه وتیزبینانه‌تری نسبت به پیرامون جامعه داشته باشند. در مقابل اقتداری که با ابزاری ساختن زنان آنان را ازعرصه ی سیاست واخلاق به بیرون رانده است، وظیفه ما بازگشت به عرصه‌ی مبارزه و مقاومت در برابر همه‌ی ذهنیتهای ارتجاعی، قدرت محور و واپسگرا است.

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش