احترام به آزادی زن، بزرگترین شرافت است

2018-09-09 آزادی زن

احترام به آزادی زن، بزرگترین شرافت است

میلاد قبادی

تحولات ذهنیتی که در کشورهای اروپایی انجام گرفت باعث خوانشهای نوین و همراستا با آن، بروز فردپرستی و زندگی فردگرایانه گشت.همزمان با این تحولات، سنتهای قدیمی به دورانداخته شدند و این اعتقاد پیشبرد یافت که فرد باید آزاد باشد تا به تکامل برسد و تأکید فراوانی برحیثیت وکرامت و همچنین آزادیهای فردی گشت.

تفکرات جدید در مورد زنان نیز تئوری مشابهی را پیشبرد داده و آن اینکه زنان نیزبه عنوان موجودات انسانی حیثیت و کرامت آنها حائزاهمیت میباشد ودرزندگی بامردان برابرند وباید از آزادی مشابه مردان برخوردارباشند. شکل‌گیری برخی اعتقادات وباورها در مسیر تاریخ باعث ایجاد معضل‌ها و مسائل فراوانی برای جامعه گشته است.

مردم خاورمیانه اشتراکات فرهنگی وعمدتا مذهبی وویژگی‌های خاص خویش را دارند وآنها را از جامعه غربی وتیپ زندگی آنها متمایز میسازد. اشتراکات تاریخی ومذهبی ایرانیان نیز یکی از این ویژگی های مشترک با خاورمیانه وجامعه عرب میباشد.

شکل‌گیری اسلامیسم در خاورمیانه باعث شده است که برخی اعتقادات مذهبی پررنگتر در جامعه نمود یابد. محافظت از شرف وآبرو یکی از این موارد میباشد. یک مرد خاورمیانه‌ای شرف و آبروی خود را در زنی که با او زندگی میکند میداند. فشارها و محدودیتهایی که از طرف افراد مذکر یک خانواده بر زنان آن خانواده تحمیل میگردد از این ذهنیت سرچشمه گرفته و حتی در مواردی به کشتن و نابودی فیزیکی زن نیز انجامیده است.

بعداز انقلاب ایران ذهنیت مردسالار و دینگرای حاکم بر ایران وضعیت زن را بیش از پیش بغرنج‌تر نمود. و متأسفانه به دلیل نبود آگاهیهای درست و نبود آموزش مناسب از سوی جامعه،  یکی از دلمشغولیهای روزانه یک مرد این میباشد که از آبرو وشرف خود محافظت کند و گاهی به قتل های ناموسی منجر میگردد که این نشانه سلطه ارزشهای دینی وسنتی برشخص میباشد.

حس اقتدار مرد بر زن باعث شده است که شرف برای آنها مترادف با زن معنی گرد.  اگر یک مرد بدترین وناخوشایندترین کردارهای اخلاقی  را در جامعه انجام دهد ، شرف و حیثیت او لکه‌دار نگشته وحتی در مسائلی که پای یک زن در میان باشد به مانند برتری و پیروزی بر زن دیده میشود. اما زن با کوچکترین اشتباه از جانب جامعه طرد گشته و یا در میان جمع بدنام میگردد.

شاید ما فراموش کرده باشیم ویا ورق به سمت دیگری چرخش پیدا کرده باشد که زن آنقدر مقدس است که شرف و آبروی یک مرد در گرو احترام به آزادی و حقوق حقه وی میباشد. این زن است که جامعه را بنیان نهاده است و اگر زن آزاد نباشد هیچگاه جامعه آزاد نخواهد بود. باید مردان بدانند که ارزشمند دانستن حقوق مادی و معنوی زن، احترام گذاشتن به خویش، و دوری از دیدگاه اقتدارگرایانه  نیز بزرگترین شرف وحیثیتی است که هر مرد باید داشته باشد.

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش