آموزش و شخصیت اجتماعی

2018-10-17 آموزش

آموزش و شخصیت اجتماعی

میلاد قبادی

شاید از روزی که بشریت زیستن آغازید و زندگی آغاز گشت همیشه نوعی آموزش به شکلی طبیعی وجود داشته است. از ابتدا تربیت و آموزش فرزندان توسط خانواده‌ انجام میگرفت و در این میان زنان نقش بسزایی در آموزش و پرورش کودکان خویش و دیگر فرزندان  گروه اجتماعی خویش داشتند. در واقع هدف از آموزش، انتقال تجارب و آزمونهای به دست‌آمده توسط جامعه به نسل آینده میباشد.

مشکلاتی که در گذشته وجود داشتند خیلی کمتر از زمان حال بود و این هم، بستگی به نقش ویژه زنان در آن زمان و دوران دارد.  آنچه مسلم است، اجتماعی گشتن کودکان از طریق فعالیتهای آموزشی جامعه انجام میگیرد. اولین محیطی که شخصیت کودک بعد از خانواده و گروه همبازیهایش در آن شکل میگیرد، مدرسه است. با نگاهی گذرا میتوان دریافت که این عرصه به جایگاهی برای کادرسازی ایدئولوژیک دولتها تبدیل گشته است.

یکی از شاخصهای مهم برای توسعه هر جامعه‌ای، میزان نقش‌آفرینی و وضعیت فعالیت پویا و زنده‌ی زنان در آن جامعه میباشد. با نهادینه گشتن اقتدار و تحت کنترل درآمدن آموزش توسط ذهنیت اقتدارگری و درک اهمیت این موضوع برای ایجاد جامعه‌ای مطلوب خویش و تحت نام چیزی به نام شرم، این نقش اساسی و مهم از زنان گرفته شده است و آن را به تمامی در اختیار مردان قرار داده‌اند. همچنین با آموزش و تبلیغاتهای وسیع و غلطی که یکطرفه و یکسو در این زمینه انجام میگیرد به کلی باعث بی‌تأثیر گشتن زنان شده است و حتی در بیشتر جاها مخصوصا در محیط کار باعث بوجودآمدن خشونتهای جنسی و ایجاد محیطی ناامن برای کار کردن زنان شده است.

حق آموزش و پرورش یکی از مصداقهای مهم حقوق بشری میباشد که باید در راستای ارتقاء و توانمندسازی انسان و به دور از تفاوتهای جنسیتی صورت گیرد. متأسفانه در ایران این حقوق هیچ معنایی ندارد و یکی از دلایل آن نیز همراه نبودن حکومت در توانمدسازی زنان است. آموزشی که در مدارس ایران برقرار است، هدف اولش ایجاد شخصیتی مطیع و بدون چالش است که ویژگی پرسشگری و انتقادی نداشته باشد و البته این مورد در زنان مصداق بیشتری دارد.

زنان خود باید با دنبال افزایش آگاهی و دانش مورد نیازی که بتواند به آنها کمک کند باشند.  کسب آگاهی و دانش و نیز حضور فعالانه زنان در همه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نیز آموزشی که سعی بر دور نگه داشتن از آن گشته است، منجر به تغییرات اساسی در وضعیت کنونی جامعه میگردد. در اینجا این نکته شایان ذکر است که فراگیری دانش و کسب آگاهی نبایستی محدود به مدرسه، دانشگاه و یا تحصیلات آکادمیک گردد. در واقع این مکانها خود جایگاه شکل‌گیری شخصیت جنسیت‌پرست و تک‌بعدی هستند و امکان شکوفایی همه توانایی و استعدادهای انسان را فراهم نمی‌آورند.

آموزش میتواند هر جامعه‌ای را هم به سوی پیروزی و هم به سوی سقوط سوق دهد. باید به این نکته واقف بود و باور داشت که هیچ تفکر و اندیشه‌ای در دنیا مطلق نمیباشد و ناچار به تغییر است. برساخت جامعه به دور از تبعیض جنسیتی و یکسانی با آماده‌سازی زمنیه فرهنگی و فکری و مشارکت زنان در عرصه‌هایی چون آموزش که از آن دور گشته‌اند، امکان‌پذیر است.

زمانی که در داخل یک جامعه جنسی بر جنس دیگری برتری پیدا کند، اولین عرصه‌ای که تأثیرپذیر خواهد بود، اخلاق آن جامعه میباشد. بروز عقاید جنسیت‌پرستانه و مبالغه در تواناییها و ویژگیهای مثبت یک جنس و روا دانستن حقوقی خاص برای جنسی خاص از نتایج جنسیت‌پرستی اجتماعی میباشد.  گاهی این موضوع تا به حدی پیش میرود که به بهانه اینکه زنان توانایی فراگیریشان از مردان کمتر است، زنان را از حق آموزش نیز بی‌نصیب نموده‌اند.

متأسفانه اهمیت قائل نگشتن برای زنان در محتوای کتابهای درسی ایران و در اولین درسهای مدرسه، تنها حرف زدن از رنج و کوشش پدر و قبولاندن آن به کودکان، باعث نقض اصول آموزش و پرورش درست شده است و این باعث  شکل‌گیری قالب شخصیتی نادرست از همان ابتدای آموزش کودکان میگردد. تنها راهی که بتوان براین شیوه آموزشی غلط غلبه کرد، آموزش درست میباشد که در راه آگاه‌سازی جامعه باید صورت گیرد و این میتواند در آغاز از میان خانواده ها و توسط زنان صورت گیرد. زیرا که اولین آموزگار انسان زن است و الفبای نخستین زندگی را زن به انسان می‌آموزد.

به امید آن روزی که جامعه ما از دیدگاه جنسیتگرایانه گذار نماید و این مهم البته که از راه آموزش و پرورش درست امکان پذیر میباشد و این نیز‌ بستگی به هشیاری زنان و برون‌رفت از بن‌بستهای فکری تحمیلی بر آنان دارد. زمانی که زن تواناییهایش را اثبات نماید، همراه با آن تابوهای فکری و جنسیتی  نیز فرو خواهند ریخت.

 

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش