تجاوز به زنان، تجاوز به اراده زن و جامعه

2018-10-27 تجاوز

تجاوز به زنان، تجاوز به اراده زن و جامعه

فریبا رشیدی

به هر گوشه این کره خاکی که بنگریم با این مقوله مشترک مواجه خواهیم گشت و میبینیم که زنان  درهر جای که باشند با آزارهای جنسی و تجاوز از سوی مردان روبرو هستند. زنان در خانه، محل کار، در خیابان، وسائل نقلیه، محل تحصیل، اماکن عمومی و … امنیت نداشته و همیشه خطر تجاوز مردانی حریص آنان را تهدید مینماید.

اما تجاوز چیست و چرا بدین گونه گسترده است؟ چرا با وجود همه قوانین و مجازاتهای تعیین گشته اما باز هم تجاوز به شکلی گسترده ادامه دارد؟ سرچشمه تفکر و ذهنیت تجاوزگری چیست؟ چرا تجاوز به زنان و کودکان، به نسبت قابل توجهی در ایران در حال افزایش است؟

از لحاظ لغوی تجاوز به معنای شکستن حریم شخصی افراد و آزار روحی و جسمی و جنسی آنان است. در واقع تجاوز از ذهنیت تملک‌گرایی و اقتدارگری نشأت میگیرد و البته این ذهنیت جریانی است همسو و همراستا و به دیرینگی اندیشه مردسالاری که روز به روز در شخصیت افراد جامعه نهادینه گشته و در ایجاد جامعه جنسیتگرا نقش بسزایی ایفا کرده است.

ذهنیت مردسالار زن را به عنوان ابزار، مُلک، کالا و زمین کشاورزی می‌انگارد که برای آسایش و رفاه مرد ساخته شده است که البته این خود برگرفته از سیر تاریخی، متولوژیکی، دینی و فلسفی میباشد که بر تفکرجامعه و بخصوص مرد تحمیل گشته است. زن نه به عنوان یک انسان، بلکه به مثابه وسیله‌ای برای تأمین و رفع نیازهای غریضی مردان دیده شده و این اندیشه به خود زن نیز القاء میگردد. در ازدواج در مقابل نفقه که به عنوان وظیفه مرد اعلام میگردد، بر زن تمکین واجب میگردد که آن نیز عبارت است از اینکه زن هر آنچه را که مرد از او میخواهد به عنوان وظیفه همسری انجام دهد و در این میان هر زمان که مرد تقاضای همبستری با زن نماید با استناد به همین قانون نفقه و تمکین، حتی اگر زن آمادگی این کار را نیز نداشته باشد، ناچار به تمکین خواهد بود. شاید برای مردمان ساکن خاورمیانه که جنسیتگرایی و مردسالاری در آن بسیار عمیق است، این گفته غریب بیاید که در بعضی کشورهای غربی این کردار مردان به عنوان تجاوز تلقی شده و فرد خاطی مجازات میگردد. البته این بدان معنی نیست که چون قوانینی بدین شکل وجود دارد دیگر اینگونه رویدادهایی در این کشورها انجام نمیگیرند؛ بلکه تنها شیوه آن اندکی متفاوتتر است.

فرهنگ تجاوز محدود به کشوری خاص یا محدوده جغرافیایی خاص یا آیین و فرهنگ خاصی نیست و در همه دنیا زنان با آن روبرو میگردند و مورد آزار و اذیت مردان قرار میگیرند. شخص تجاوزگر به چنان بیگانگی از زن و روح زن دچار گشته است که هیچگاه برایش اهمیت نخواهد داشت که کردار تجاوزگرانه او ممکن است سبب بروز چه پیشامدها و شرایط روحی بدی در شخصیت قربانی گردد.

دور گشتن زن و مرد از هم تا به این اندازه هماگونه که در ابتدا نیز از آن بحث رفت، سیری تاریخی را طی نموده است و تا به حدی تعمق یافته است که گویی دو موجود متفاوت از دو سیاره متفاوت هستند. اگر تجاوز به زنان را تنها از جنبه بیولوژی و فیزیکی تحلیل نماییم حق مطلب را ادا نکرده‌ایم. تجاوز به زن در واقع چندین بعد و جنبه دارد. تجاوز در حقیقت با نیت شکستن اراده زن انجام مگیرد. همچنین در زمانهای زندگی عشیره‌ای به این دلیل که زن به عنوان ملک و دارایی مرد نگریسته میشد، تجاوز به زن از راههای متداول انتقام گرفتن مردان از هم بود. مرد همیشه به نیت اثبات برتری خویش بر زن با وی رابطه جنسی برقرار مینماید و تجاوز در واقع وحشیانه‌ترین گونه سلطه‌گرایی مرد بر زن است.

در جوامع مردسالار و جنسیتگرا بدن زن به تابویی تبدیل گشته است که اگر حتی بخش کوچکی از بدن زن بیرون باشد به عنوان مایه گناه نگریسته شده و این حق بر مردان روا خواهد بود که چون شهوات آنان را برانگیخته است، به او تجاوز نموده و زن مقصر اصلی اعلام گردد و این مورد با توجیهات دینی نیز مشروع گردیده است. حتی در جوامعی که ادعای آزادی زن  را دارند نیز باز بدن زن به عنوان دلیل اصلی تجاوز بویژه از سوی افراد نزدیک به آنان اعلام میگردد. جالب توجه است که در همه جنگهایی نیز که در طول تاریخ صورت گرفته است، قربانی اول این جنگها زنان هستند که مورد تجاوز گروهی متجاوزین قرار گرفته و نیز به مثابه غنیمت جنگی مورد خرید و فروش قرار میگیرند.

با توسعه مردسالاری همه چیز زن غصب گردید و تحت تملک مرد درآمد. بدن زن برای آسایش مرد؛ ذهن و فکر و اندیشه‌اش در خدمت اندیشه مردسالاری قرار گرفت و به درجات بسیار پایین جامعه سقوط نمود. زن آفریننده و مادر همه انسانیت است. آیا تجاوز به زن تجاوز به انسانیت نیست؟!

 

 

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش