مختصری تاریخی در مورد خشونت ( به مناسبت 25 نوامبر)

2018-11-24 25 نوامبر

مختصری تاریخی در مورد خشونت ( به مناسبت ۲۵ نوامبر)

فریبا رشیدی

در مقاله پیش‌رو با نگاهی به خشونت، ریشه‌های تاریخی آن را بررسی نموده و در این میان دلایل خشونت علیه زن را بحث خواهیم نمود.

از زمانی که انسان بوده و زندگی میکند، خشونت نیز به عنوان یک خصوصیت در نهاد او وجود داشته و تداوم دارد. علوم اجتماعی کنونی دسته‌بندیهای متنوعی برای خشونت قائل میگردند، اما بسیار آشکارا میتوان گفت که آنقدر در موضوع غرق میگردند که از اصل مسئله غافل میگردند. و البته اصل موضوع ریشه خود خشونت است.

خشونت نیز به مانند بسیاری از ویژگیهای انسان از ابتدا با او همراه بوده است، لیکن در محدوده کوچک و تحت کنترل یا بهتر بتوان گفت به شکلی جهت‌دهی نشده. شکار یک حیوان یا بریدن یک درخت یا دوشیدن شیر یک حیوان، یا حتی کندن گلی از شاخه همگی گونه‌هایی از خشونت هستند. ستیز انسانهای اولیه  باهم برای بقا نیز گونه‌ای خشونت است.

با پیشرفت جامعه انسانی  و ورود به مرحله نئولتیک که ذهن انسان نیز در این مرحله جهش سریعتری نسبت به مراحل پالئولتیک و مزولتیک دارد، قواعدی نیز در قالب اخلاق جامعه تعیین میگردند که هر گروه اجتماعی‌ای مقید به انجام آن میباشد. خشونت نیز یکی از این موارد است که در قالب همین قوانین قرار میگیرد. هر انسانی نمیتواند بنا به دلخواه خویش خشونت ابراز نماید. جامعه اخلاقی‌ای که به دور فرهنگ زن-مادر شکل میگیرد، بر مبنای یکسانی و عدالت به وجود می‌آید وخشونت را مگر در موارد دفاع از خویش روا ندانسته‌اند و جامعه اجازه توسعه آن را نمیدهد.

ذات زن بنا به رابطه بسیار عمیق و ظریفی که با طبیعت داشته، خشونت را نپذیرفته و سعی بر حذر از آن  داشته است. با گذار از مرحله الهه مادر به  مردسالاری بسیاری از ویژگیهای منفی که جامعه اخلاقی با پیشاهنگی زن، اجازه بروز آن را نمیداد، خودنمایی میکند. ذهنیت ملکیتگرا که هر چیزی را متعلق به خویش میداند برای نیل به اهداف خویش به خشونتی سیری‌ناپذیر متوسل گشته و خشونت بدین ترتیب در ذهنیت اقتدارگرا نهادینه میگردد.

گذار به مرحله تمدن از جمله فرصتهای توسعه خشونت در اذهان جامعه بود. در فضای ذهنیتی که هنوز از ارزشهای جامعه اخلاقی به تمامی گسست انجام نگرفته است، به وسیله داستانهای اسطوره‌ای و جنگ مابین ایزدان و ایزدبانوان، تنها راه موجود برای این دو فرهنگ را در مبارزه‌ای نابرابر و لبریز از خشونت نشان میدهند. جنگهای ویرانگر و مخربی که به دست ذهنیت اقتدارگرا و به بهانه‌های واهی ایجاد گشته، بر این نکته صحه میگذارد. دیگر خشونت به ابزاری در دست اقتدارگرایان تبدیل میگردد و بوسیله آن جامعه را تهدید و ارعاب نموده و چه زمانی لازم ببینند آن را توجیه مینمایند.

با بسیاری توجیهات اسطوره‌ای، فلسفی و دینی این فرهنگ را بسط و گسترش داده و به ریزترین خانه‌های جامعه رسوخ کرده و بویژه نمود آن را در ادبیات عامیانه خلقها به عنوان عنصری لامتغیر میبینیم. از جنگ قهرمانان و گلادیاتورها تا به کُشتی کج که امروز باری دیگر در به‌روز کردن و تهییج احساسات خشم‌برانگیزاننده در انسانی که هرروزه روبروی هجوم خشونت است، همگی از ذهنیتی که خشونت را برای بقای خویش ضروری میداند، نشأت میگیرند، و البته مجریان این امر نیز رسانه‌های تحت کنترل ذهنیت موجود میباشند.

اصلی‌ترین قربانی خشونت زنان هستند که به عنوان ابژه‌ای از جانب ذهنیت اقتدارگرا مورد هجوم قرار میگیرند. اما چرا ذهنیت مردسالار بر خود روا میدارد که علیه زن خشونت به کار ببرد؟  بکارگیری خشونت خود از ذهنیت تحکم‌گرا و مالکیت‌گرا سرچشمه میگیرد. اقتدار دولتی که بر همه جامعه حاکم گشته است، برای تداوم خویش نه تنها بر جامعه خشونت اعمال مینماید، بلکه آن را به مثابه فرهنگی در ذهن افراد آن قرار داده و عمر خویش را بدین ترتیب طولانی مینماید.

و بدین شکل و با پوششهایی نظیر دین، ناموس، شرف، برتری جنسیتی، برتری عقلی و … توسل به خشونت را روا دانسته و بر آن اصرار می‌ورزند. فلسفه خشونت خود این است که آنکه برتر است بر آنکه ضعیف‌تر است، تحکم نموده و با زور او را مجبور به اطاعت نماید. با توجه به پیشینه تاریخی ۵۰۰۰ ساله‌ای که مردسالاری دارد، تحکم بر زن و مجبور کردنش به اطاعت و تمکین، از ویژگیهای بارز این اندیشه میباشد و به عنوان حقی برای مردان روا دانسته شده و مشروعیت یافته است.

میتوان برای درک بهتر این موضوع به حافظه نه چندان دور و حتی جاری جامعه نگاه انداخت. زمانی که برادری خواهرش را با یا بی دلیل به باد کتک میگیرد، زمانی که پدری تنها برای اینکه به دخترش یادآوری کند که مرزهای تعیین‌گشته برایش را رعایت کند، او را تهدید مینماید، زمانی که زنی در مقابل خواسته شوهرش، نه بگوید، و شوهر او را کتک میزند، زمانی که زنی به پیشنهاد ازدواج یک مرد نه میگوید؛ مرد این حق را به خود میدهد که نگذارد زن زندگی راحتی داشته باشد و برای اینکه مال کسی دیگر نباشد بر رخسارش اسید میپاشد؛ اینها همه برای مردان از حقوق آنان دانسته میشود و عمل خشونت‌طلبانه خویش را کار درستی میپندارند.

در زمانی که زن در مرحله بیداری فکری به سر میبرد، با شدیدترین حملات نیز روبرو میگردد. خشونت دولتی گشته در عصری که بیشتر از هر زمان دیگری در آن ادعای آزادی زن دارد؛ روز به روز بیشتر گشته و نه تنها این نوع خشونت بلکه تحت نام اسلام رادیکال نیز نوک پیکان ایدئولوژی خشونت به سمت زنان نشانه رفته است.

چه اندازه زنان به سوی آزادی و استقلال گام بر میدارند، هجمه‌های مردسالارانه و اقتدارگرا نیز علیه آنان بیشتر میشود، و این مطمئنا اتفاقی نیست. زن آگاه جامعه آگاه و آزاد را برمیسازد و جامعه آزاد نیز بر خلاف تصور ذهنیت جنسیتگرا و خشونت‌طلب است. مبارزه با خشونت علیه زن و جامعه، کاری است که بایسته زمینه‌سازی فرهنگی است. هشیاری زنان درباره ذهنیت مردسالار که زن ضعیف و ناتوان را ترجیح میدهد و تلاش برای مقاومت در برابر انواع خشونت، تنها محدود به ۲۵ نوامبر نیست، بلکه باید به عنوان یک باورداشت، فرهنگ و ذهنیت درآمده و برای آن زیرساختهای فکری و اندیشه آماده گردد. و همچنین زنان از لحاظ ذهنیتی، بیچارگی ایجاد گشته در ذهنشان را پاک کنند و به توانایی‌ها و نیروی ذاتی خویش ایمان داشته باشند.

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش