آرشیو مارس 2019 - ژنئولوژی فارسی

شاهزاده کالاها

شاهزاده کالاها   در جوامع طبیعی با محوریت زن- مادر، زنان در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی نقش تعیین کننده داشتند. تمامی مقدسات در اطراف زنان قرار داشت و در چنین جوامع بدون طبقه ای که هنوز برابری حاکم بود و فشار و خشونت در جامعه اشاعه نیافته بود زندگی کومینالی همراه با مهر و احترام حاکم بود. با ظهور تمدن زنجیرهای بردگی بر دست…

2019-03-29 زن-مادر،

انقلاب نوسنگی

انقلاب نوسنگی درشرق مدیترانه و درقوس توروس – زاگرس درحدود یک میلیون سال قبل، تجمع گروه‌های انسانی به وجود آمده بود. این منطقه که تاریخ‌نگاران آن را هلال طلایی خوانده‌اند، به دلیل برخورداری ازشرایط مناسب آب وهوایی وغنای گونه‌های گیاهی و حیوانی، محل اسکان جمعیت بوده است. انسان ها ازاین منطقه به چهارسوی دنیا پراکنده شده‌اند. وجود شباهت ژنتیکی میان انسان‌های اروپایی و آسیایی دال…

2019-03-26 انقلاب نوسنگی،

آموزش فرد وجامعه

آموزش فرد وجامعه   مسئله‌ی آزادی وبرابری وتلاش ومبارزه جهت به دست آوردن حق انسانی، فعالیت پویای اجتماع بوده است. با نگاهی به تاریخ درمی‌یابیم که با کم رنگ شدن نقش فعال وسازنده‌‌ی الهه-مادر،هرچه پیش رفت طبقه ونظام‌های اقتدارگر وحاکمیت خواه درجوامع بیشتر رشد پیدا کرده وذهنیت انسان‌هانسبت به جامعه درزوایای جنسیت پرستی ترقی پیداکرد.زمانی که  اداره‌ی نظارت برامورات جامعه ازالهه-مادربه مرداقتدارگرانتقال داده شدوشکلی مردسالاری…

2019-03-17 آ»وزش،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين کنفرانس بين المللی زنان، که در دانمارک برگزارشد،برای نخستين بار،پيشنھاد کرد روز۸ مارس به عنوان روز جھانی زن نامگذاری شود. در سال ،١٩٢١بار ديگر، پيشنھادش رامبنیبرنامگذاری روز۸ مارس ‌به‌نام‌روزجھانی‌زن،تکرارکرد. سرانجام‌ سازمان ملل متحد در سال…

2019-03-14 8مارس،

من زنم

من زنم من زنم…! وتنها گناه من زن بودن هرتار گیسوان طلایی ام جاده‌ای برای رسیدن به باغ‌های نور پیشانی من چشمهایم نور می‌بخشند… بی پایان لبهایم راویان اسطوره‌ی اینانایند وتاریخ الهه‌گان چین وخطوط چهره‌ام درد زایش دوباره است سینه هایم جویباران جاری اند شعراز(هانی ایلام)  

2019-03-12 الهه،

کودک همسری

کودک همسری   حقوق زنان یکی از مهترین رشته‌های حقوق بشروموقعیت حقوقی زنان درهراجتماعی بهترین شاخص وترازبرای سنجش جایگاه حقوقی بشر درآن اجتماع است.به عبارت دیگراگرزنان در کشوری وضعیت مطلوبی داشته باشنداین امرنشانه پایبندی حکومت به موازین حقوق بشربوده ومسلماموارد نقض حقوق بشردرانجا اندک قابل اغماض است. متاسفانه سابقه‌ی طولانی خشونت علیه زنان درجوامع انسانی به یک معضل تبدیل شده است، واین حتی درجامعه‌های به…

2019-03-10 ازدواج،
12

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش