پزشکی

2019-03-06 اعصارالهگی،

پزشکی

بیماری و مداوا یکی از حوزه‌های فرزانگی ایزدبانوی مادر بود. در اعصار الهگی، بسیاری از الهه‌ها همزمان حکیم بودند. اینانا، ایشتار،گولابااو(نینیسیننا)، کیبله، هلن، دمیتر، در مصر اسیس و سخمت، هکاته، پرسنفون، مدا، کیرکه، در زرتشتیان آمرتات و هااورواتات.  رفته رفته این ایزدبانوان حکیم به جایگاه دختر و یا همسران خدایان طب نزول می‌یابند. به عنوان مثال در اساطیر یونانی خدای طب آسکلپئوس وجود دارد. دخترانش پانس، هیگیا و همسرش اپیون نیز حکیمند. با گذشت زمان ، حضور زنان در حوزه طب به تمامی حذف میگردد. طب به علمی تبدیل شد که بیش از هر کس به انکار موجودیت و رنج زن روی آورد.

امروزه نیز در آثار و دروس تاریخی طبابت، نام، رنج و موجودیت زنان آنچنان که باید، یادآوری نمیشود. به خصوص هرگز از موجد بودن آنها در این کار بحثی به میان نمی‌آید. جنبشهای زنان که در سالهای اخیر برپا شده‌اند،‌ گامهایی را جهت افزایش شمار زنان در حوزه خدمات بهداشتی و کسب آگاهی زن و …. در راستای شکافتن این ذهنیت انکارگر برداشته‌اند که حایز اهمیت هستند.

ژنئولوژی به مثابه علمی که در هر حوزه‌ای با ذهنیت انکار و تحقیر هدایت شده بر موجودیت زنان مبارزه مینماید، این رنج جنبش زنان را دیده و  کار مشترک با آن را جزو اهداف خود قرار خواهد داد. در همان حال، به مثابه یکی از حوزه‌های ژنئولوژی، فعالیت جهت رشد علم پزشکی زن را برنامه‌ریزی خواهد نمود. آنچه که ژان آچتربرگ در کتاب “زنان حکیم” اظهار داشته، حاکی از آن است که به فرزانگی و نیروی انسان مادینه ایمان دارد: « پس از ظهور انسانیت، بلافاصله انسان مادینه، منش فرزانگی و نیروی باشکوهی به شمار می‌آمد. او قادر به جان بخشیدن و نجات جان بود. از آن جهت،‌ شفابخش جسمهای بیمار و ارواح سرگردان بود. همزمان قادر به جان گرفتن و ناکار کردن هم بود. به همین دلیل فراسوی خواب، تخیل و احساسات، به مثابه یک روزنه باز به روی جهان،‌خدمت مینمود. زن به خصوص زن بارور که فرزندانش را از جسم خویش تغذیه مینماید، اسرارانگیز و نیرومند بود.»

او انکار این فرزانگی از دیدگاه پوزتیویستی غرب، سپس تصاحب ارزشهای ایجاد شده از سوی اساطیر یونان را نمیپذیرد. نسبت دادن ظهور هر چیزی، از نمادهای علم پزشکی گرفته تا اکتشافات آن، به جهان غرب یعنی به اصل یونانی آن را مورد انتقاد قرار میدهد. داده‌های باستان‌شناسی اثبات میکنند نخستین ایزدبانوان و ایزدان طبیب، ‌نسخه‌های پزشکی، درمانها، ‌درمان گیاهی و حکیم‌گری در خاورمیانه آغاز شده است. به همین دلیل امروزه در خاورمیانه به خصوص در حوزه پزشکی که بیشترین سطح جامعه‌کشی در آن جریان دارد، با پژوهش فرزانگی و منابع آن در خاورمیانه، در راستای متحول‌سازی آن به دستهای شفابخش مبارزه مینماید.

بنیادی‌ترین مبدا این مبارزه مبتنی بر این تشخیص است که : ” جامعه‌ای که سلامتش را با امکانات ذاتی خویش حفظ ننماید، ‌یا بنیاد هستی و آزادی‌اش تحت تهدید بوده و یا کاملا آن را از دست داده است.” اگر امروز نمیتوانیم سلامتمان را از دست انحصار شرکتهای کاپیتالیستی که مطابق قانون سود کلان عمل میکنند نجات دهیم، موجودیتمان تحت تهدید است. اگر خود را از بیماریها و مفهوم بیماری که نظام ما را بدان آلوده ساخته نجات نمیبخشیم، بدین معناست که دفاع ذاتی ما درهم شکسته شده است. حوزه بهداشت امروز به حوزه‌ای تبدیل شده که جوامع بیشتر نیازمند توسعه دفاع ذاتی در آن هستند.

از سویی آگاهانه بسیاری بیماری به دست نظام تولید و شیوع می‌یابد. سپس درمانی که علاج آن بیماری باشد، تولید گشته و سلامتمان به کالای بازار تبدیل میگردد. بیمار مشتری، خدمه‌های پزشکی را به موقعیت تاجر تبدیل میسازد. از سویی دیگر کل خوراک، آب، هوا و خاک آلوده میشود و از طریق هورمون و مواد شیمیایی آلوده، انسانها آلوده میگردند. همچنین از دیگر سو در وهله نخست، استرس، سروصدا و انبوه جمعیت شهرها بیماری تولید مینماید. یعنی نظام مدام ما را بیمار میسازد.

حوزه پزشکی نیز به طور مداوم، با افزایش قیمت به یک بخش خدمات متحول میگردد. در واقع در چنین حلقه‌ای، دو گزینه در پیش روی فقرا میگذارند؛ یا مرگ و یا در مقابل سلامت جسمی، بردگی و فروش روح! در بسیاری از گوشه و کنار جهان، آنها از طریق نظام پزشکی به قدرتهای دولت‌گرا-قدرت‌گرا وابسته میگردند. به نوعی انگار دیالکتیک مرگ-شفای ایزدبانوان مادر را خدایان کاپیتالیست بر مبنای ناگواری تحویل گرفته‌اند.

ژنئولوژی بر مبنای نیکی و بهبود این دیالکتیک، حوزه پزشکی را به مثابه علمی که از نو بنا شود،‌ مطابق سرشت سرآغاز تاریخ اجتماعی بررسی خواهد کرد. هنگامی که نگرش ژنئولوژیک در حوزه پزشکی نمود می‌یابد، فرزانگی مداواگری زنان فرزانه‌ که در دوران سرمایه بدوی کاپیتالیزم زنده زنده در آتش سوزانده میشدند، زنده میگردد. آنها دختران وفادار نین‌هورساگ بودند و موفق به نجات یک بخش از باغ شفای او از تصرف ” مرد مکار” و خردِ مرد فرادست گشته بودند. آنها توسط دستان کاپیتالیست خدای فریبکار، انکی سوزانده شدند. ژنئولوژی سعی در گردآوری رنج کلیه انسانهایی دارد که به دور از مفعت، در طول تاریخ اجتماعی برای انسانها شفابخش بوده‌اند.

تشکیل نهاد و متخصصین پزشکی خود، باید به مثابه حق و وظیفه اصلی جامعه دیده شود. مصادره و انحصار این وظیفه از جانب قدرت و دولت، ظربه بزرگی است که بر سلامت جامعه وارد آمده. مبارزه حق سلامتی به معنای ابزار احترام به خویش و حساسیت در باب آزادی میباشد.

بیش از هر چیز ژنئولوژی سازمادهی آکادمی‌های پزشکی را که چشم‌انداز ژنئولوژی را درونی و حکیمان را پرورش دهد، جزو اهدافش قرار می‌دهد.  همچنین آگاهی جامعه در باره تشکیل نهادها و متخصصین پزشکی را بالا میبرد. ایجاد مفهوم فعالیت و سازماندهی مشترک با جنبشهای پزشکی در جاهای مختلف جهان، بایستی یک واکنش بایسته دفاع ذاتی باشد که باید در حوزه پزشکی جای بیفتد.

ژنئولوژی همزمان که پزشکی را به مثابه حوزه‌ای مهم دیده، آن را گسترش داده و نیاز آموزش جوانان دانشجوی رشته طب بر مبنای دیدگاه ژنئولوژیکی و تاریخی طب را مدام مد نظر قرار میدهد، به تهیه ماتریال در این زمینه پرداخته و به پژوهش‌هایش تداوم می‌بخشد.

برگرفته از: کتاب درآمدی بر ژنئولوژی

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش