شاهزاده کالاها

2019-03-29 زن-مادر،

شاهزاده کالاها

 

در جوامع طبیعی با محوریت زن- مادر، زنان در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی نقش تعیین کننده داشتند. تمامی مقدسات در اطراف زنان قرار داشت و در چنین جوامع بدون طبقه ای که هنوز برابری حاکم بود و فشار و خشونت در جامعه اشاعه نیافته بود زندگی کومینالی همراه با مهر و احترام حاکم بود. با ظهور تمدن زنجیرهای بردگی بر دست و پای زنان بسته شد و تمام دستاوردها و ارزشهای زنان را بلعید و همراه با آن بردگی مدرن را توسعه، نهادینه و مشروع ساخت. این سیستم تعادل مطلوب تمامی ارتباطات زنان با طبیعت، انسانها و زندگی را از هم گسست و موقعیت مقدس زنان را به تدریج تضعیف و او را به سوی از خود بیگانگی سوق داد و این اولین استعمار و استثمار دسترنج بود و بعدها سیستم مدرنیته سرمایه داری زنان را به کالایی ارزان تحقیر نمود و ارزش و جایگاه زنان را تنزل داد. زنان در تمامی بخشهای این سیستم به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفتند و در سایه این نظام مدرنیته به شاهزاده کالاها مبدل گشت.

مدرنیته سرمایه داری تحت لوای مدرنیسم زنان را در چنین موقعیتی قرار داد. رهبر آپو این جایگاه زنان را به  عنوان” شاهزاده کالاها” شناسانده است. این گونه حقیقت و هویت زنان به نابودی کشانده شد و از طریق رسانه، هنر، ورزش و سکس به درجه  سرمایه ای برای این نظام تقلیل یافت.

در جوامع خاورمیانه به دلیل حاکمیت سنتهای دگماتیک دینی و دیدگاه اوریانتالیستی غرب، تاثیرات مدرنیته تحت عنوان نوگرایی زنان را به وضعیتی رسانده که از خودبودن دور شده اند و در جوامع غربی  نیز به سوبژه این مدرنیته مبدل شده اند. در جوامع شرقی و قسما در جوامع غربی با وجود تمامی تعرضات سیستم سرمایه داری زنان باز هم در جستجوی حقیقت و جایگاه واقعی خویش هستند. زنان با علم “ژنئولوژی” بار دیگر همانگونه که در تاریخ هم وجود داشته بر تخت الهگی و فرزانگی خواهند نشست.

در سده بیست و یکم بایست مفهوم آزادی را به گوهره حقیقی آن رساند و این با ویژگی و سرشت زنان کاملا همخوان است و به عبارت دیگری زنان می توانند در دستیابی به حقیقت زندگی پیشاهنگی نمایند. زنان در تمامی عرصه ها همچون اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ، هنر و ادبیات و در ادامه علم، فلسفه، اتیک و استاتیک می توانند حضوری فعال داشته باشند و با علم و دانش زنان به این مقولات نگریستن، مهم است. این گونه زنان از شرایط بردگی تعمیق یافته رهایی خواهند یافت و از شاهزاده کالای مدرنیته سرمایه داری به خداوند دانش و فرزانگی مبدل خواهد شد.

عصیان زنان در مقابل ذهنیت مدرنیته در سایه تعمق در ژنئولوژی به حقیقت می پیوندد و باید تمامی زنان و مردان این علم را از جوهر و درون آن درک نمایند.

از: زینب یوسفی

 

 

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش