آرشیو آوریل 2019 - ژنئولوژی فارسی

سرمایه داری و برده داری

سرمایه داری و برده داری سارا زردشت واژه ی سرمایه داری و برده داری دو مفهوم مرتبط با هم هستند. اکنون سیستم سرمایه داری نفوذ انحصاری قدرت خویش را از طریق اندوخته های زنان وجوانان جامعه بویژه زنان بدست آورده و به موجودیت خویش هرچه بیشتر وسعت می بخشد. در همین راستا به هر میزانی که سیستم سرمایه داری حوزه ی نفوذ قدرتش را بر…

2019-04-30 جوانان،

چگونگی پیشروی سیستم مدرنیته کاپیتالیستی

چگونگی پیشروی سیستم مدرنیته کاپیتالیستی از:اوین احمدی مدرنیته ی کاپیتالیست جهت برقراری واستیلای خویش بر جامعه درصدد است که اراده افراد را تضعیف کرده و ذهنیت خویش راحاکم نماید، و بر همین مبنا تمامی کوشش خویش را بکار می بندد. سیستم سرمایه داری موجود، به شیوه ای بسیار ظریف و پنهان ذهنیت خویش را درتمامی بخشهای جامعه بازتاب داده و با شعار زندگی مدرن، آزادی…

2019-04-28 جامعه،

هویت اصلی زن برابر با روشن سازی چهره ی پنهان ذهنیت مردسالار

 هویت اصلی زن برابر با  روشن سازی چهره ی پنهان ذهنیت مردسالار هویت وبردگی ۲واژه واصطلاح کاملا مجزا ازهم بوده که هر کدام دارای ویژگی وخصائص مختص به خویش بوده ودر زمینه های مجزا از هم توسعه می یابند .هرگز نمیتوان تصور نمود که در یک فرد همزمان هم هویت مستقل وجود داشته و هم بردگی ر ا به دوش کشد. این ۲ واژه در…

2019-04-26

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط پليس نيوجرسی به قتل رسيد و آساتا که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. شش سال زندگی مشقت بار در پشت ميله ھای زندان کوچکترين خللی در روحيۀ…

2019-04-24

جامعە بردەداری و زن

جامعە بردەداری و زن     دوران بردەداری ،هنوز روزهای زیبای گذشتە مادرسالاری را از حافظە انسان‌ها نزدودە بود و بە ویژە بە دلیل تازە بودن،آرزوی بازگشت بە این جامعە ایدەآل کە هنوز بسیار دور نشدە بود،وجود داشت.ولی بە دلیل ترس حاکمان از خطر بازگشت خلق‌ها و زنان بە این روزهای زیبا،محیطی بسیار خونبار تر و پر از وحشت و درگیری در مقایسە با سایر…

تکامل اجتماعی،

سفرهٔ هفت‌سین

سفرهٔ هفت‌سین هفت‌سین سفره‌ای است که ایرانیان و پارسی زبانان هنگام نوروز می‌آرایند. این سفره روی زمین یا روی خوان پایه گذاشته می‌شود. هم وندان خانواده در زمان گردش سال در کنار سفره هفت‌سین می‌نشینند. دسته‌ای نیز سفره را تا سیزده روز پس از نوروز نگه می‌دارند و در پایان این چرخه، در روز سیزده نوروز، سبزه را به آب می‌سپارند. سفره هفت‌سین ویژه نوروز…

2019-04-21 ایرانیان وپارسی زبانان،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس وزنان درگیری‌های سختی صورت می‌پذیرفت.فلفل وگربه‌های مرده را به داخل سازمان‌دهی دولتی می‌انداختند.اعتراضات،آتش‌سوزی‌ها و حملات نارنجکی در همه جاگسترش یافته است واین دوره در رسانه‌ها به نام مرحله‌ی ترور نامگذاری شده‌است.صندوق‌های پستی با اسید ذوب…

اسب سواری،
12

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش