برگرفته از کتاب درآمدی بر ژنئولوژی

2019-12-13

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر
زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم ژنئولوژی. شاید هم اگر ژنئولوژی را پیش از هرچیز به مثابه‌ی یک علم دفاع ذاتی و مشروع درک نماییم، صحیح‌تر است. در کل،‌ آگاهی و مکانیسم‌های دفاع ذاتی طبیعت،‌باطنی هستند. به رغم اینکه در اوایل این تاریخ، در زنان بسیار نیرومند بوده، متوجه‌بودگی و آگاهی‌شان دربارهی سرشت خویش را تضعیف ساخته‌اند، لذا دفاع ذاتی‌شان دچار زیان عمیقی گشته‌است. این روند مراحل طبیعی نبودند، که همین‌طور و خودبخودی یا از روی رضایت زنان صورت گرفته و برده‌وارانه سرخم نمایند، بلکه طی جنگ‌هایی خونین و در کنار آن با نبردهایی ایدئولوژیک و به کار گیری ابزار خشونت و تحریف صورت پذیرفت. بدین ترتیب زنان از درآمدن بصورت خود، جامعه، طبیعت و کیهان گام به گام دور گردانده شده‌ و آن‌ها را به اشکال مختلف بیگانه شدن محکوم ساخته‌اند. خود بیگانه شدن، در حقیقت یک تخریب و در هم شکستن دفاع ذاتی است. زمانی که این بیگانه شدن عمیق‌تر گشت زنان از دفاع ذاتی دور شدند. بردگی و تسلیمت پذیری که به وجود آورده شد،‌در برابر مرد ارباب و حاکم، دولت، قدرت، بسیار ضعیف و بدون تنظیم گشت. وجه بارز در این واقعه،‌استثمار زن به لحاظ ذهنی بود. زنان نیز همانند خلق‌ها با استثمار ذهنی یعنی تسلیمیت ایدژولوژیک و یا شکست،‌به وضعیت آشکار مستعمرگی درآورده‌ شدند.
پتانسیل، آگاهی و واکنش‌های دفاع ذاتی زنان که از طبیعت به میراث گرفته‌اند بسیار نیرومند هستند. چون استثمار ذهنی تمامی این پتانسیل‌ها را به پوچی رسانده و موجب تضعیف بزرگی در باورداشت‌ها و اعتماد به نفس زن گشت. این نیز یکی از نقاط در هم شکستن دفاع ذاتی را مورد تحقیق قرار می‌دهد. مفهوم،‌واکنش و روح دفاع ذاتی و مشروع زن در کجا و با کدام روش‌ها در هم شکسته شد؟ این در هم شکستگی‌ّ، چگونه به دنیای زن ـ مرد آسیب رسانده است؟ آیا این در هم شکستگی همچون سرنوشتی ادامه خواهد یافت؟ زن چگونه مفهوم،‌واکنش و روح دفاع ذاتی خویش و مشروع خود را از مجددا درونی گردانده و به دست خواهد آورد؟ ژنئولوژی پیگیر مسائل دیگر این عرصه خواهد بود.
دفاع ذاتی برای زنان یک مشکل حیاتی و فوری است. همچنان که فروختن به عنوان برده در بازار‌، بردگی سازی سکسی، فاحشگی، از سوی شوهر و خانواده و یا کشتار و مجبور به مهاجرت در جنگ‌ها، تربیت از طریق گرسنگی، به کار واداشتن به عنوان نیروی کار ارزان و هزار نوع شکنجه دیگر که با معنای انسان بودن در تضاد است،‌هنوز در سده‌ی ۲۱ بر ما روا دیده می‌شود. اصلی‌ترین علت ای تراژدی‌ها،‌در هم شکستگی مکانیزم دفاع ذاتی‌مان می‌باشد. جهت دوباره و محکم ساختن این مکانیزم‌ها دست‌یابی به یک آگاهی سلیم در مورد زن اهمیت دارد. پدید آوردن علم زن که در برگیرنده‌ی تاریخ، جامعه و واقعیت زن و جامعه می‌باشد حائز اهمیت می‌باشد. ملیتاریسم ستیزی مبتنی بر دفاع ذاتی در برابر نظامی‌گری که خشونت ایدئولوژی قدرت می‌باشد، ضروری‌ست. ایجاد آگاهی و علم زن یک دفاع ذاتی می‌باشد.
اگر خودآگاهی‌مان تخریب نمی‌گشت و به وضع آشکار استثمار ذهنی درآورده نمی‌شدیم، مکانیزم دفاع ذاتی‌مان تا به این اندازه ضعیف نمی‌گشت. با در نظر گرفتن این واقعیت،‌ پیش از هر چیز ایجاد اصطلاح،‌نظریه و نهادهای ذاتب خود زن و توان دفاع از این‌ها را بایستی در گستره‌ی دفاع ذاتی مد نظر قرار دهیم. نه تنها دفاع ذاتی در معنای فیزیکی،‌بلکه دفاع ذاتی به لحاظ علمی و فکری نیز ضرورت دارد. « نمی‌توان به فلاکت بزرگی به اندازه‌ی از دست دادن دفاع ذاتی جامعه اندیشید. دولت ـ ملت جامعه را از علم، هنر و حقیقت دور و بدون دفاع ذاتی رها ساخته که این از اصلی‌ترین عوامل پرسمان اجتماعی‌ست.» رهبر عبدالله اوجالان در این جملات به شکل بسیار جالب توجهی به این موضوع اشاره می نماید. زنان نیز با توجه به اینکه می‌دانند جامعه و زن بدون دفاع ذاتی واگذاشته‌ شده‌‌اند،می‌توانند از طریق هنر، حقیقت و گستره‌ی علم زن مداخله نموده و مانع از رخ‌دادن فلاکت‌هایی شوند که بر جامعه تحمیل می‌شوند. ژنئولوژی می‌تواند در گستره‌ی آگاهی دفاع ذاتی به تمامی عرصه‌هایی که جامعه را از جامعه بودن خارج نموده‌اند، معطوف گردد، اگر آلترناتیو بسازد،‌می‌تواند راه‌حل‌ّهای وسیعی را بوجود آورد. که می‌توانند پاسخی باشند برای تحلیلات و تحقیقات زن ستیزی که در حوزه‌ی علم صورت گرفته‌اند. بوجود آوردن علم زن تا جایی که به اخلاق و حقیقت علم پایبند باشد، از حیث دموکراتیک شدن و دموکراتیک ماندن، یک فعالیت مربوط به دفاع ذاتی‌ است. ژنئولوژی این فعالیت‌ها را از طریق آکادمی‌های زن در جامعه سازماندهی می‌نماید.
ژنئولوژی در مقابل تمامی قدرت ایدئولوژی‌ها و علومی که بر روی جنسیت‌گرایی اجتماعی ایجاد گشته‌اند، بیانگر یک برون رفت می‌باشد. « زن بودن شاید هم مترادف انسانی است که در دشواترین شرایط به سر می‌برد». این گفته را چه کسی بهتر از زنانی که از سوی نزدیک‌ترین هایش کشته‌شده، مورد تجاوز قرار گرفته،‌توسط سازمان‌یافته‌ترین اشرار مدرنیته‌ی کاپیتالیستی دزدیده شده و بعنوان برده بازار فروخته،‌هنگام راه رفتن در کوچه و خیابان،‌ بطور لفظی و عملی با اذیت و آزار روبه رو مانده،‌همچون نیروی ارزان کار با آن‌ها رفتار شده و رنج شان در خانه مورد سوءاستفاده قرار گرفته،‌می‌تواند درک نماید؟مدرنیته‌ی کاپیتالیست و ذهنیت دولت‌گرا، با قرار دادن زن در دشوارترین وضعیت ممکن،‌جامعه را از هم می‌پاشد. با زن، جامعه را و با جامعه زن را در هم می‌شکند. ژنئولوژی بعنوان علمی که به واسطه‌ی عقل و احساس زن،‌موجب باز ایستادن این در هم شکستن زن و جامعه گشته،‌سرچشمه‌های آن را شناسایی و تحلیل می‌کند، رشد خواهد یافت. علمی‌ست که آنانی را که در دشوارترین شرایط به سر می‌برند، به آزادترین انسان‌ها مبدل خواهد ساخت. ژنئولوژی قبل از هر چیز،‌به دانش گذار از بن بست اجتماعی و مرکزی بودن قدرت تبدیل خواهدشد. یعنی مرمت، درمان و زدون هرچیزی را که حقیقت اجتماعی را در خون غلتانده، تخریب و آلوده ساخته هدف خود قرار می‌دهد. آزادی، برابری و دموکراسی زنان نه تنها مدرنیته ی رسمی بلکه تمامی ادوار هیرارشی و تمدن در بافت‌ّای اجتماعی،‌ از لحاظ ذهنی و جسمی موی را به اسارت درآورده و به شکل ژرف‌ترین بردگی به کار واداشته‌اند، مستلزم فعالیت‌های تئوریک، مبارزات ایدئولوژیک و فعالیت‌ّای برنامه‌مند و سازمانی بسیار وسیع و از همه مهم‌تر اقداماتی نیرومند می‌باشد.

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش