خانواده عنصر اصلی جامعه‌ی دموکراتیک

2020-09-21 جامعه‌ی دموکرایتک

رهبر عبدالله اوجالان

اگرچه خودِ كلان به‌عنوان خانواده توصيف نمی‌شود، اما بدان نزديك است. خانواده، اولين نهادی است كه در درون كلان متمايز می‌گردد. بعد از اينكه زندگی طی مدتی طولانی به‌شكل خانواده‌ی مادرگرا ادامه يافت، تحت حاكميت اتوريته‌ی هيرارشيك مردسالارانه‌ای كه بعد از انقلاب روستايی‌‌ـ زراعی(حدوداً در دوران ۵۰۰۰ ق.م) پديد آمد، به دوره‌ی خانواده‌ی مردسالار گذار صورت گرفت. مديريت و فرزندان، تحت نظارت مرد بزرگ خانواده قرار داده شدند. تصاحب زنان، به بنيان اولين انديشه‌ی مبتنی بر مالكيت تبديل گشت. پس از آن به بردگي مردان گذار صورت گرفت. در دوران تمدن، به شكل خاندان به اَشكال خانواده‌ی گسترده و طولانی‌مدت برمی‌خوريم. خانواده‌های ساده‌تر روستايی و صنعت‌كار نيز تاكنون هميشه وجود داشته‌اند. دولت‌ها و قدرت‌ها نقشی همانند كپی اتوريته‌های خويش را به پدر‌ـ مرد درون خانواده بخشيده‌اند. بدين‌ترتيب خانواده به درون موقعيت مهم‌ترين ابزار مشروعيت‌بخش انحصارات رانده شد. هميشه نقش منبع برده، سرف، كارگر، رنجبر، سرباز و تمامی ديگر خدمت‌كاران لازم جهت شبكه‌های حاكميت و سرمايه را ايفا نمود. به همين جهت به خانواده اهميت داده شد و تقديس گشت. شبكه‌های كاپيتاليستی علی‌‌رغم اينكه مهم‌ترين منبع سود را بر روی كار و زحمت زنانِ خانواده تحقق بخشيدند، آن را لاپوشانی كرده و به‌عنوان يك بار اضافی بر دوش خانواده نهاده‌اند. خانواده را به‌ بيمه‌ی نظام مبدل كرده و آن را به سپری‌كردن محافظه‌كارترين دوران محكوم نموده‌اند.

نقد خانواده مهم است؛ تنها بر پايه‌ای انتقادی می‌تواند عنصر اصلی جامعه‌ی دموكراتيك باشد. نه‌تنها زن(فمينيسم) بلكه اگر تمامي خانواده به‌منزله‌ی سلول قدرت تجزيه‌وتحليل نشود، ايده‌آل و حالت عملی تمدن دموكراتيك از مهم‌ترين عنصر محروم می‌ماند. خانواده، نهاد اجتماعی‌ای نيست كه از آن گذار صورت بگيرد. اما می‌تواند متحول گردد. بايستی از ادعای مالكيت بر روی زن و فرزندان كه بازمانده‌ی هيرارشی است، دست برداشته شده و روابط مبتنی بر قدرت و سرمايه(همه‌نوع آن) در مناسبات زناشويی ايفای نقش ننمايد. می‌بايست از رويكرد غريزی‌ای كه بهانه‌هايی همچون تداوم‌يابی جنس در پی گرفته می‌شود، گذار صورت گيرد. ايده‌آل‌ترين رويكرد جهت همزيستی زن‌ـ مرد، رويكردی است كه در پيوند با جامعه‌‌ی اخلاقی و سياسی، فلسفه‌ی آزادی را سرلوحه قرار می‌دهد. خانواده‌ای كه در اين چارچوب دگرگونی يابد، سالم‌ترين ضمانت جامعه‌ی دموكراتيك و يكی از روابط بنيادين تمدن دموكراتيك خواهد گشت. زوجيّت طبيعی، مهم‌تر از زوجيّت رسمی است. طرف‌ها بايد هميشه آماده‌ی پذيرفتن حق زندگي مجرّدیِ يكديگر باشند. در روابط نمی‌توان به‌صورت برده‌وار و كوركورانه رفتار نمود. آشكار است كه تحت[نظام] تمدن دموكراتيك، خانواده بامعنا‌ترين تحول و دگرگونی را به‌خود خواهد ديد. تا زمانی كه زنان ـ‌كه هزاران سال است ميزان بسياری از ارج و اعتبار خويش را از دست داده‌اندـ احترام و توان عظيمی كسب ننمايند، واحدهای بامعنای خانواده‌ ايجاد نخواهند شد. خانواده‌ای كه بر پايه‌ی جهالت تشكيل شده، نمی‌تواند صاحب ارج و اعتبار باشد. سهمی كه در امر برساخت ديگرباره‌ی تمدن دموكراتيك برعهده‌ی خانواده قرار می‌گيرد، مهم است.

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش