زن در خاورمیانه؛ مساله‌ی زن در جامعه‌ی خاورمیانه

2021-01-13 زن در خاورمیانه، مساله‌ی زن، ایدئولوژی اقتدار، خانواده

برگرفته از تحلیلات رهبر آپو(بخش چهارم)

در خاورميانه, بافت‌هاي اجتماعي دچار شديد‌ترين بحران هستند. کليه نهادهاي اجتماعي و در رأس همه خانواده، عشيره, شهري, روستايي, بيکاري, اجتماعات ديني, روشنفکران, بهداشت و آموزش همگاني در وضعيتي نهيليستي و بحراني بسر مي‌برند. از بالا تحت محاصره ايدئولوژي رسمي و اقتدار قرار دارد و در پايين توسط اقتصادي بي‌کفايت در ميان منگنه قرار گرفته، بنابراين بدنه اجتماعي ورم کرده بيماري چاقي ـ شکم گندگي را تداعي مي‌کند.

البته اين بيماري, بيماري از نوع آمريکا و اروپا نيست بلکه شبيه بيماري شکم‌گندگي کودکان در آفريقاست. انسان‌ها در اين بافت‌ها و نهادهاي اجتماعي کارايي و نقش خود را از دست داده‌اند. نهاد‌ها چندان نقش حائز اهميتي براي‌شان باقي نمانده است. حتي وضعيت قهوه‌خانه‌ها به‌تنهايي بيانگر اوضاع است. نهاد‌ها که بايد مراکزي براي اجتماعي‌شدن افراد باشند به تله‌اي براي شکار انسان‌ها تبديل شده اند. تندرستي و اجتماعي‌بودني را که در اصل وجود هم ندارد، بيشتر به سوي فساد و بحران مي‌برند.آرابسک: (فرهنگ آشفته کوچه‌ بازاري) بازتاب هنر بيمار اين واقعيت است. بافت و ساخت اجتماعي که از خارج وارد مي‌شود از کيفيت برخوردار نيست. هيچ‌گونه تدابير دفاعي هم در برابر حملات انديشيد‌ه نشده است. براي اين منظور هيچ گونه آمادگي ذهني و معنوي وجود ندارد. به خاطر تعيين ساختار اجتماعي از طرف ساختار سياسي، رفلکس‌هاي انقلاب اجتماعي هم تا سطح قابل توجهي خاموش شده است. تحرک و تکاپوي خود‌به خودي اجتماعي که از دولت و سياست دماگوژيک سرچشمه نگيرد، بسيار نادر است. سوسياليته، کارکردي جز بلندگو و شيپورچي دولت و سياست ندارد؛ اين‌طور خو داده شده است. اساس کار بدين‌گونه است: “اقتصاد تحت فشار قرار مي‌دهد, دولت به حرف مي‌آورد”. تلاش و فعاليت‌هاي جامعه در راستاي تأسيس جامعه مدني به منظور حل مشکلات بسيار ضعيف است.

مي توان تراژدي اجتماعي ناشي از بي‌رحمي و بن‌بست سياسي را در وضعيت زن تحليل نمود . امروز نمي‌توان زندگي‌اي دشوارتر از اسير پنج‌هزارساله سنت دولتي و هيرارشيک، يعني زن‌بودن را تصور نمود. سختي‌ها و مشکلات تنها از سنت ناشي نمي‌شوند. ارزش‌هايي که تمدن اروپا تحت عنوان ارزش‌هاي زنانگي به‌وجود آورده حداقل به اندازه سنت‌هاي دگماتيک مخرب است. زن در ميان دو فرهنگ “پورن” و فرهنگ چادر سياه حيران مانده و دچار دهشت عجيبي شده است.

روابط فشرده نظام به رهبري آمريکا با خاورميانه در اوايل سال ۲۰۰۰ ريشه در واقعيت فوق دارد. ساختار سياسي,‌ نظامي, اقتصادي و ذهني موجود در منطقه بزرگ‌ترين مانع را در برابر پيشرفت نظام ايجاد مي‌کند. مواردي از قبيل درگيري فلسطين‌‌ـ اسرائيل,‌ نفت,‌ مشکل کرد, اسلام راديکال, بافت سياسي دسپوتيک, بيکاري و فقر ناشي از اقتصاد و زن محروم از آزادي و همچنين درهم‌تنيدگي انبوه مشکلات ديگر، منطقه را به “پاشنه آشيل” نظام تبديل کرده است. نظام حاکم تحمل چنين وضعي را ندارد. اين واقعيتي سياسي است که نيروهاي سياسي خاورميانه نمي‌خواهند آن را درک کنند. اين‌ها تصور مي‌کنند که مي‌توانند با منطق کلاسيک سياست و تئوري دولت‌ـ ‌‌‌ملت به موجوديت خود ادامه دهند. آمريکا به‌عنوان قدرت امپريالي نظام بايد به مسئوليت‌هاي خود عمل کند. مخالفت نيروهاي ديگر که تنها براي حفظ وجهه خود در نزد توده‌هاي مردمي است، ارزش اغفال‌کننده دارد. اين رفتار و مواضع آنها بيشتر به منظور بهره‌برداري بيشتر از وضع موجود است. در آينده‌اي نزديک,‌ کليه نهادها و نيروهاي نظام با هم ائتلافي نيرومند تشکيل داده و متوجه منطقه خواهند شد. به تدريج نهاد‌هايي از قبيل سازمان ملل,‌ ناتو‌, اتحاديه اروپا و کشورهاي گروه هشت موجوديت خود را در منطقه تثبيت خواهند کرد. گاهاً بعضي از کشورها از قبيل افغانستان و عراق را بوسيله حمله‌ نظامي تحت امر خود درمي‌آورند بعضي‌ها را از طريق تهديد و بعضي ديگر را نيز با محاصره و فشارهاي اقتصادي وادار به وابستگي به نظام مي‌کنند. در صورتي که کشوري يا هر نوع ساختار سياسي درصدد ابراز مخالفت برآيد با تشديد محاصره و فشار سعي مي‌کنند او را به زانو درآورند. با ديکته‌نمودن پروژه‌هاي نوسازي زيادي به اقتصادهاي ناکارآمد, آنها را وادار به انجام اصلاحات نموده و اقتصادي ليبراليستي را فرض مي‌کنند. محتملاً منطقه در يک ربع قرن آينده با نظام وارد انتگراسيوني ثمربخش خواهد شد. نمي‌توان گفت که به کلي از نظام جدا خواهد شد؛ زمينه‌هاي اقتصادي, نظامي,‌ علمي و تکنولوژي اين گسست و جدايي وجود ندارد. بسان کشورهاي عصيانگر هم نمي‌تواند زياد دوام بياورد. نظام حاکم از يک طرف و انبوه توده‌هاي خلق از طرف ديگر نمي‌توانند اين ساختارهاي سياسي و اقتصادي ناکارآمد را به مدت طولاني تحمل کنند. بايد افراد و در رأس همه، زنان در راه آزاد‌شدن گام بردارند.

الف ـ اولين گرايش و راهکار که در گذشته‌اي نزديک اعمال شده و تأثيرات آن هنوز هم ادامه دارد، پارادايم و عملکرد ملي‌گرايانه است که طرفدار موقعيت موجود، محبوس در لاک خود، جدايي‌طلب و خشونت‌زا مي‌باشد. اين گرايش در جبهه ترک‌ها با محافظه‌کاري‌اي فاناتيک که به‌لحاظ اجتماعي تمايزي ميان چپ و راست قائل نيست وآغشته به ديدگاه ملي‌گرايي نژادپرستانه و دولت‌گراي جزمي مي‌باشد، ‌سعي در تداوم خويش دارد. هم دولت و هم ملت و حتي جامعه‌ـ با ديدگاه هميشه پارانوئيدي ـ از چنان حالت ” شيزوفرني”‌اي برخوردار است که گويي آخرين قلعه ترک‌گرايي در حال فروپاشي ‌بوده و دين و ايمان از دست مي‌رود. در طول ۲۴ ساعت شبانه روز “تبليغات ترک‌بودن براي فرد ترک” را وظيفه اساسي‌ مي‌دانند. در به‌جاي آوردن موجبات اسلام نيز کوتاهي نمي‌کنند؛ تصور مي‌کنند از اين طريق مي‌توانند خود را از شر مسائل خلاص نمايند. در صورت لزوم از پناه‌بردن به آتاتُرک‌پرستي نيز باز نمي‌مانند. اين در حالي است که پديده آتاتُرک‌گرايي از مهم‌ترين پروژه‌هاي تغيير و تحول در قرن ۲۰ بوده است. بدون اينکه براي اين گوهر آتاتُرک‌گرايي ارزش قائل شوند،‌ قرائتي فتيشيستي از آن بيشتر به کارشان مي‌آيد. اين شيوه استثمار که از بسياري جهات با معاصر‌بودن، زن، علم و جمهوري‌خواهي متضاد است به‌عنوان قوي‌ترين راهکار مديريتي بکار برده مي‌شود. آتاتُرک‌گرايي ظاهري‌، نه گوهري، ‌هم در نهاد‌هاي رسمي دولتي و هم در عرصه‌هاي اجتماعي رايج است.

بي‌گمان، نياز به مديريت عمومي جوامع نيز همانند نقابي كامل جهت مشروعيت‌بخشيدن به دولت‌ها به‌كار مي‌رود. تمامي زمامداران دولتي در طول تاريخ اهتمام فراواني به خرج داده‌اند تا خويش را با اين نقاب بشناسانند. مي‌توان برخي مديريت‌هاي اجتماعي نظير امنيت، امور بزرگ آبياري و صنعتي و كارهاي مربوط به عدالت و دادپروري را به‌عنوان يك نياز ضروري، مشروع ديد. اما در مديريت‌هاي دولتي و قدرت‌مدار، اين امور اجتماعي هميشه در درجه‌ي دوم باقي مي‌مانند و بر پايه‌ي مشروعيت‌بخشي به خويش كاربست مي‌يابند. جوامع صاحب‌قدرت، جوامعي مردسالارند. در ارتباط با فرمانبران، مناسبات «شبان‌ـ رمگي» كه در كتب مقدس نيز بسيار ديده مي‌شود، مصداق دارد. توسعه‌ي اين مناسبات در مسير رو به روزگار كنوني، شكلي متمايل به «ضعيفه‌شدگي»عمومي محيط‌زيست و زحمتكشان را به خود مي‌گيرد. خصيصه‌ي مردانه‌بودن قدرت، اين امر را تحقق مي‌بخشد. در جامعه‌ي نئوليتيك، مديريت‌هايي كه اكثراً زنانه‌اند به‌طور اساسي در راستاي زاد و ولد، توليد و امنيت هدفمند بوده و در جوامع تمدني، مديريت‌هاي قدرت‌مدار در راستاي جنگ و استثمار داخلي و خارجي هدفمندند. بنابراين در تكنولوژي قدرت و جنگ، اهميتي درجه‌ اول بدان اعطا مي‌شود. همچنين محيط‌زيست را پيوسته به‌عنوان يك حوزه‌ي استثمار قلمداد مي‌كنند.

در غني‌ترين حالاتِ مختلفِ «ملموس‌شدگي قدرت در فرهنگ خاورميانه» مي‌توان با اين انتزاعي‌سازي‌ها مواجه گشت؛ اين امر نه‌تنها ممكن است بلكه لازمه‌ي قاعده و هنجار مسئله نيز هست. جهت درك نظام تمدن، در پي گرفتن رويكردي كه نظام مذكور را مركزي و كليّت‌مند مي‌بيند، يك شرط است. [وجود] انقطاع و فواصل خلأمانندِ ازهم‌مجزاشده طي مدت‌زمان‌هاي طولاني، امكان‌پذير نيست. عبارت «قدرت، خلأ برنمي‌تابد»، از اين نقطه‌نظر صحيح مي‌باشد.

هژموني يك عنصر ساده نيست. به تمامي روزنه‌ها، بافت و ارگان‌هاي حيات اجتماعي نفوذ نموده است. زن به‌عنوان يك هويت، در پايين‌ترين طبقه‌ي اين شيوه‌ي حيات جاي داده شده‌ است. در طبقه‌ي بالاي آن، بردگي مردان برقرار گشته است. قبايل و عشاير كوچ‌نشين مقاومت‌گر، همچنين روستائيان و صنعت‌كاران زحمت‌كش را به‌عنوان طبقه‌ي سوم سازمان داده و ساختاربندي مي‌نمايند. اما اين اقشار دو طبقه‌ي اول را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهند و بدين ترتيب در طول تاريخ، همواره حيات مقاومت‌طلبانه را سرزنده و پرطراوت نگه مي‌دارند. ضمناً انحصارات تمدن نه‌تنها با ابزارهاي زور و خشونت عريان، بلكه اساساً با استفاده از روش‌هاي بيان حقيقت(ميتولوژيك، ديني، فرزانگي، هنر و علوم) مي‌خواهند مشروعيت خويش را در حيات اجتماعي طبيعي جلوه دهند و ابديت بخشند.

تمامي قالب‌هاي قديمي، جشن‌ها و مراسمات، عبادت و سرگرمي‌هاي حيات اجتماعي را تحت كنترل انحصارات خويش مورد بازتفسير قرار مي‌دهند و بدين ترتيب، آن‌ها را به مالكيت خويش درآورده و مُهر خويش را بر آن‌ها مي‌زنند. اما قديمي‌ترين قالب‌هاي حيات اجتماعي به‌گونه‌اي بنيادين موجوديت و معنامنديِ خويش را ادامه مي‌دهند. حقيقت خويش را به‌گونه‌اي هرچند ازهم‌گسيخته‌شده‌، بر زبان مي‌آورند. اگرچه تمدن‌هاي هندوستان، چين و آمريكاي جنوبي در عصر تمدن در مكان‌هاي خويش رشد نمودند، اما تا دوران مدرنيته‌ي اروپا نقش اساسي در دستان نظام تمدن مركزي خاورميانه باقي مانده است.

پایان

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش