آزادی گردش بی تابش را آغاز نموده است

2021-01-20 آزادی، سیاسیت، جامعه، مبارزات، زنان

ندایی را از ژرفای وجودم می شنوم، گویی من را دوباره به عدالت و مبارزه دعوت می نماید.

هنگامی که درمیان انبوهی از جمعیت نوای آزادی سر داده می شود، بی اختیار تمامی حلقه های نگاه در هم قرار می گیرد. صداها، تصاویر، رنگها و نورها همگی نشان از آزادی هستند. آزادی واژه ای بسیار مهم و ژرف است که باید با آگاهی ودانش فراوان، آن را مورد موشکافی قرار داد. آزادی با ویژگی سیالیت بودن همواره در جستجوی آزادی است. در واقع انرژی تسخیر نشده ای است که هیچگاه ازحرکت بازنمی ایستد و تمامی موجودات زنده را به تکاپو وا می دارد؛ حتی نگاه هایی که ممنوع هستند!

 هدف من از نوشتن این مقاله، دعوت دوباره زنان به مقاومت ومبارزه ای بزرگ است. مبارزات تاریخی زنان ازگذشته تا کنون مملو از مقاومت و تلاشهای فراوانی بوده، که آنان در راستای چاره یابی مسائل، مشکلات ونیز تحقق حقوق فردی و اجتماعی جامعه و خویش گام برداشتند. با ایجاد واحداث انجمن، سازمان وهمچنین تشکلات اجتماعی، سیاسی و… نقش و جایگاه خویش را پررنگ ساختند.

هنگامی که در مورد جامعه، بویژه زنان به بحث و گفتگو می پردازیم، بدون تامل پدیده ها و بحرانهای موجود در حوزه ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی زنان را در درون جامعه مورد نقد وارزیابی قرار می دهیم. جامعه متشکل از زنان، مردان وجوانانی است که همواره مورد خشونت های فیزیکی و روحی قرار می گیرند. در این میان قشر زنان آسیب پذیرتر از دیگر اقشار هستند. زن بدلیل دارا بودن دو هویت شاخص زن و جوان از دو جهت مورد آسیب قرار می گیرند. خشونت های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، روحی، سیاسی و… ازجمله پدیده ها ومسائلی هستند که زنان درجامعه با آن درگیر هستند. به کرات راجع به این موضوع به بحث و گفتگو پرداخته ایم، اما چرا هیچ گونه راه حلی جهت چاره یابی مشکلات و نیز بهبود شرایط موجود که علیه زنان می شود ارائه نمی شود. روابط سنتی مبنی بر جنسیت گرایی، دین گرایی، علم گرایی، صنعت گرایی و… در جامعه به اندازه ای رو به افزایش است که افراد آن بویژه قشر زن را به سطحی از اجتماع رسانیده که از هویت خویش دور می گردند و به چهره و رفتارهای مردانه و مردان نیز به چهره و رفتار زنانه گرایش پیدا می کنند. این نیز جنبه ای روانشناختی وایدئولوژیک دارد.

 زن از همان اوایل کودکی با تبعیض جنسیتی از سوی خانواده آشنا می شود. تصویر، رنگ، نور و صدای متمایزی را که پدر و مادر مابین او برادر خویش قائل می شوند، حس می کند. در واقع خانواده شکل کوچک دولت است که با ساختار عقلیت مردسالاری که اقتدارگری، مرکزیت گرایی وجنسیت گرایی پوشش داده شده، مدیریت می گردد. زن در چنین فضایی بزرگ می شود و خویش را آماده می نماید که وارد فضایی بزرگتر ازخانواده؛ یعنی جامعه گردد.

قدرت های هژمونیک از طریق قدرت های منطقه جامعه را شکل داده و زنان را هرچه بیشتر به سوی ابعاد خانه سوق می دهند. بنابراین زنان، دو راه را پیشه ی خویش انتخاب می نمایند؛ اولین راه، مبارزه و ایستار در برابر بی عدالتی و نابرابری مردان حاکم و عقلیت مردسالار است و دومین راه در مقابل هرگونه ظلم و بیدادگری تسلیم می شوند. تسلیمیت قدمتی به درازای تاریخ دارد که مردان وپادشاهان عصر، چرا، چگونه وبه چه شیوه ای از طریق قدرگرایی، مردان، زنان وجوانان را بی اراده و تضعیف نموده اند. در همین راستا بخشی از زنان، شرایط موجود را بنام قدر پذیرفته ویا اینکه جهت اثبات موجودیت خویش به عقلیت مردانه گرایش نموده که جامعه او را پذیرش نماید. اگر راه اول را مورد ارزیابی وموشکافی قرار دهیم، مشاهده می نماییم که اگر مقاومت و مبارزه زنان در تاریخ نبود، امروز زنان را حتی به عنوان جنس دوم نمی شناختند. به همین دلیل امری بسیار مهم واستراتژیک است که زنان باید سطح آگاهی ودانش لازم درمورد تاریخ مبارزه ی زنان را فرا گرفته و اقدامات لازم را اعمال نمایند.

 زنان بسیاری در راستای تحقق حقوق انسانی، فردی و اینکه پیشبرد وجهت دهی جامعه در تمامی حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی نقش مهم وبسزایی را ایفا نمودند؛ در این راستا می توان به انقلاب زنان دوران مشروطیت، زنان جنبش آزادی پ ک ک، زنان انقلاب ۵۷، خیزش زنان در دی ماه ۹۶ ، را گامی جهت انقلاب وهمچنین تداوم دهی راه زنان آزادی خواهی بود که دیروز میدان مبارزه را ساختند و امروز نیز زنان در تمامی جوامع با الهام از آن ادوار هرچه بیشتر عرصه مبارزه را وسعت بخشیدند.

 این اصل برای زنان بسیار مهم است که بدانند چه چیزی را می خواهند؛ و درهمین راستا شیوه ی مبارزه ومقاومت را با اندیشه وکرداری آگاهانه انتخاب نمایید. همچنین زنان پیشاهنگ باید تمامی زنان را جهت آفرینش جامعه ای دموکراتیک و آزاد آگاه ساخته وآنان را به مبارزه دعوت کنند. زنان متعلق به هر سطح، گروه و طبقه ای از اجتماع که باشند باید در راستای نیل به واقعیت اجتماعی خویش، امر تاریخی، حقوقی، هویتی وسیاسی را برعهده بگیرند و با کرداری منسجم و باورمندی به اراده وهویت اصل خویش، جامعه را جهت دهی وکانالیزه نموده وآهنگ تازه ای از مبارزات زنان را بنوازند.

  سارا حسینی                                                                                                         

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش