خانواده

2021-01-22 خانواده، خانواده‌ی دموکراتیک، خانواده‌ی مادرگرا

ژنئولوژی-آرشیو

اگرچه خودِ كلان به‌عنوان خانواده توصيف نمي‌شود، اما بدان نزديك است. خانواده، اولين نهادي است كه در درون كلان متمايز مي‌گردد. بعد از اينكه زندگي طي مدتي طولاني به‌شكل خانواده‌ي مادرگرا ادامه يافت، تحت حاكميت اتوريته‌ي هيرارشيك مردسالارانه‌اي كه بعد از انقلاب روستايي‌‌ـ زراعي(حدوداً در دوران ۵۰۰۰ ق.م) پديد آمد، به دوره‌ي خانواده‌ي مردسالار گذار صورت گرفت. مديريت و فرزندان، تحت نظارت مرد بزرگ خانواده قرار داده شدند. تصاحب زنان، به بنيان اولين انديشه‌ي مبتني بر مالكيت تبديل گشت. پس از آن به بردگي مردان گذار صورت گرفت. در دوران تمدن، به شكل خاندان به اَشكال خانواده‌ي گسترده و طولاني‌مدت برمي‌خوريم. خانواده‌هاي ساده‌تر روستايي و صنعت‌كار نيز تاكنون هميشه وجود داشته‌اند. دولت‌ها و قدرت‌ها نقشي همانند كپي اتوريته‌هاي خويش را به پدر‌ـ مرد درون خانواده بخشيده‌اند. بدين‌ترتيب خانواده به درون موقعيت مهم‌ترين ابزار مشروعيت‌بخش انحصارات رانده شد. هميشه نقش منبع برده، سرف، كارگر، رنجبر، سرباز و تمامي ديگر خدمت‌كاران لازم جهت شبكه‌هاي حاكميت و سرمايه را ايفا نمود. به همين جهت به خانواده اهميت داده شد و تقديس گشت. شبكه‌هاي كاپيتاليستي علي‌‌رغم اينكه مهم‌ترين منبع سود را بر روي كار و زحمت زنانِ خانواده تحقق بخشيدند، آن را لاپوشاني كرده و به‌عنوان يك بار اضافي بر دوش خانواده نهاده‌اند. خانواده را به‌ بيمه‌ي نظام مبدل كرده و آن را به سپري‌كردن محافظه‌كارترين دوران محكوم نموده‌اند.

نقد خانواده مهم است؛ تنها بر پايه‌اي انتقادي مي‌تواند عنصر اصلي جامعه‌ي دموكراتيك باشد. نه‌تنها زن(فمينيسم) بلكه اگر تمامي خانواده به‌منزله‌ي سلول قدرت تجزيه‌وتحليل نشود، ايده‌آل و حالت عملي تمدن دموكراتيك از مهم‌ترين عنصر محروم مي‌ماند. خانواده، نهاد اجتماعي‌اي نيست كه از آن گذار صورت بگيرد. اما مي‌تواند متحول گردد. بايستي از ادعاي مالكيت بر روي زن و فرزندان كه بازمانده‌ي هيرارشي است، دست برداشته شده و روابط مبتني بر قدرت و سرمايه(همه‌نوع آن) در مناسبات زناشويي ايفاي نقش ننمايد. مي‌بايست از رويكرد غريزي‌اي كه بهانه‌هايي همچون تداوم‌يابي جنس در پي گرفته مي‌شود، گذار صورت گيرد. ايده‌آل‌ترين رويكرد جهت همزيستي زن‌ـ مرد، رويكردي است كه در پيوند با جامعه‌‌ي اخلاقي و سياسي، فلسفه‌ي آزادي را سرلوحه قرار مي‌دهد. خانواده‌اي كه در اين چارچوب دگرگوني يابد، سالم‌ترين ضمانت جامعه‌ي دموكراتيك و يكي از روابط بنيادين تمدن دموكراتيك خواهد گشت. زوجيّت طبيعي، مهم‌تر از زوجيّت رسمي است. طرف‌ها بايد هميشه آماده‌ي پذيرفتن حق زندگي مجرّديِ يكديگر باشند. در روابط نمي‌توان به‌صورت برده‌وار و كوركورانه رفتار نمود. آشكار است كه تحت[نظام] تمدن دموكراتيك، خانواده بامعنا‌ترين تحول و دگرگوني را به‌خود خواهد ديد. تا زماني كه زنان ـ‌كه هزاران سال است ميزان بسياري از ارج و اعتبار خويش را از دست داده‌اندـ احترام و توان عظيمي كسب ننمايند، واحدهاي بامعناي خانواده‌ ايجاد نخواهند شد. خانواده‌اي كه بر پايه‌ي جهالت تشكيل شده، نمي‌تواند صاحب ارج و اعتبار باشد. سهمي كه در امر برساخت ديگرباره‌ي تمدن دموكراتيك برعهده‌ي خانواده قرار مي‌گيرد، مهم است.

بر اين باورم که اين شرح مختصر تاريخي به‌خوبي روشن مي‌سازد که مشکلات موجود در خانواده به اندازه مشکلات دولت حائز اهميت مي‌باشند. فشار دوجانبه باعث تشديد هرچه بيشتر‌شدن مشکلات مي‌شود. ترکيب فرهنگ و نشانه‌هاي تاريخي پدرسالاري و جامعه دولتي خاورميانه با قالب‌ها و اشکال مدرن فرهنگ و تمدن غرب نه تنها سنتز ايجاد نکرده، بلکه باعث ايجاد گره‌کور مي‌گردد. بن‌بستي که در دولت به‌وجود آمده, در خانواده هرچه بيشتر گره مي‌خورد. قيد و بند‌هايي مثل فرزندان و زنان زياد از نظر اقتصادي خانواده را ورشکست کرده وآنان را از ادامه حيات ناتوان کرده است. با بزرگ‌شدن فرزندان مسئله کار آنها مطرح مي‌شود. در صورت پيدانشدن کار نيز خانواده بي‌تأثير مي‌ماند. خانواده که همراه و هماهنگ با دولت و اقتصاد مي‌باشد، در بن‌بست دوجانبه‌اي گرفتار شده است که ديگر نمي‌تواند به روابط و شيوه‌هاي گذشته ادامه دهد. خانواده در شرايطي قرار دارد که نه خانواده‌اي غربي است و نه خانواده‌اي شرقي. در اين شرايط خانواده دچار فرسايشي جدي مي‌شود. اينکه خانواده نسبت به ديگر قيدهاي اجتماعي که به سرعت فروپاشيده‌اند, توانسته‌ خود را سر پا نگه دارد از اين امر ناشي مي‌شود که خانواده تنها پناهگاه اجتماعي است. به هيچ وجه نبايد خانواده را کوچک شمرد. انتقادات به‌عمل‌آمده از خانواده مستلزم ردنمودن خانواده به‌طور ريشه‌اي نمي‌باشد، بلکه ضرورت نوسازي و تجديد ساختار آن‌را بيان مي‌کند.

سنت تغذيه جامعه توسط خشونت در کوچک‌ترين واحد جامعه يعني خانواده در چنان سطحي قرار دارد که اجازه نفس‌کشيدن نمي‌دهد. به‌ويژه عليه زن به حالت جنگ پنهاني اعمال مي‌شود.هيچ سلول از زن وجود ندارد که از شدت خشونت به لرزه در نيامده‌ باشد. کودکان نيز در اين وضعيت بسر مي‌برند. شيوه اصلي آموزش, خشونت است. از کودکاني که با خشونت تربيت شده‌اند پس از بزرگ‌شدن تنها انتظار ادامه اين سنت مي‌رود. نسبت به حاکميتي که مبتني بر خشونت باشد احساس غرور و لذت مي‌شود. در حالي‌که احساس نيرومندي متکي بر خشونت و اقتدار است، لازم است به‌عنوان خطرناک‌ترين مرض اجتماعي قلمداد گردد، اما از آن به‌عنوان ارجمند‌ترين و لذ‌ت‌بخش‌ترين احساس نامبرده مي‌شود. يعني پديده‌اي که بايد مورد لعنت قرارگيرد به‌صورت يک فضيلت ارزشمند ارائه مي‌گردد.

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش