آرشیو بایگانی‌های ژنئولوژی - ژنئولوژی فارسی

وظیفه ی اصلی جامعه شناسی، تعریف زندگی است

زینب بایداغی/مجله ی ژنئولوژی در نقطه ی تلاقی برساخت و انقلاب جامعه شناسی و انقلاب زن، ژنئولوژی به موضوع اصلی ما تبدیل می شود. در مورد مسائل اجتماعی و همچنین زنان، کلیاتی بسیار معظم وجود دارد. ولی کلیات ادبی و تئوری ای که بتواند منجر به انقلاب زن شود، تکامل نیافته است. در عرصه های فلسفه، آنتروپولوژی و تحقیق تاریخ در چهارچوب تعریف جنسیت گرایی،…

2021-09-25 انقلاب زنان

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک و بـا اخـلاق بـودن تنهـا در صورت امتـزاج با عمـل ارزش پیدا کـرده و بـه نیـروی چارهیابـی تبدیـل می‌شـود. اخلاقـی بـودن و علمـی بودنـی بدون سیاسـت پـر از فریبکاری و اغفال اسـت. تسـلیم‌شـدن بـه نیروهـای سـلطه‌گر بـه طـور حتـم خودفروشـی…

2020-01-07 تاریخ

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

اقتصاد

اقتصاد یکی ازچیزهایی که نانشه، ایزدبانوی سومری عدالت نپسندیده، این بود که کسی آنچه را که عاید خودش نبوده خورده ونگوید خوردم، نوشیده ونگوید نوشیدم. به رغم اینکه این ایزدبانو به فرهنگ سومرتعلق داشته ومنشأ دولت، پرستشگاه وبسیاری نخستین‌های قدرت‌گرابوده، دادگری ازسوی یک ایزدبانو برقرارمی‌گشت. او انسان‌ها را دردوره‌های مشخصی ازسال به خاطرجرمشان مورد دادرسی قرارمی‌داد. مهم‌ترین کارش نیزاین بود که یکی ازمعیارهای دادگری این…

2018-11-20 اقتصاد

اتیک-استاتیک

اتیک-استاتیک فیلسوف شهاب‌الدین سهروردی که عشق حقیقت رابا زندگی‌اش ادامی کند، هنگامی می گوید: نشان دادن زیبایی به کسی که اهل آن نیست بیداد است؛ فلسفه‌اش را که زیبایی را به عنوان نیرویی می‌بیند که تنها می‌توان باعلم وآگاهی‌یابی ارتقاء بخشیده ودرک نمود برزبان آورده است. سهروردی که درجوهر، رابطه‌ی زیبایی با علم وآگاهی را شرح می‌دهد، درحالی که بیان می‌دارد که بایستی زیبایی آفریده…

2018-11-16 اتیک-استتیک

راهنمای عملکرد ژنئولوژی

راهنمای عملکرد ژنئولوژی آزادی ،برابری ودموکراسی زن که نه تنها مدرنیته‌ی رسمی بلکه تمامی ادوار هیرارشی وتمدن درتمامی بافت‌های اجتماعی ازلحاظ ذهنی وجسمی وی را به اسارت درآورده وبه شکل ژرف ترین بردگی به کار واداشته است، مستلزم فعالیت‌های تئوریک، مبارزات ایدئولوژیک وفعالیت‌های برنامه‌مند سازمانی بسیار وسیع ومهم‌تراز همه اقداماتی نیرومند میباشد. بدون این ها فمنیسم وفعالیت‌های حوزه‌ی  زن فراتراز فعالیت‌های لیبرال زنان که درراستای…

2018-11-12 آزادی

علم سیاست به دور از دولت

علم سیاست به دور از دولت   علم در نتیجه آزمودن توسعه یافت، و در نتیجه همین آزمونها به نتیجه رسید. با پرنسیپها و معیارهای جامعه اخلاقی و سیاسی به آن نگریسته شده و با آزمونهای روزانه پیشبرد یافته است. ژنئولوژی با تجربه و آزمونهای مبارزه آزادی و یکسانی، با میراث فرهنگ اجتماعی طولانی مدت، اولین علمی است که به دور از ذهنیت دولتگرا پیشبرد…

2018-09-02 جامعه اخلاقی سیاسیع

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش